Δευτέρα 22 Αυγούστου 2011

Νεκροταφείο Γλυφάδας: … 11 άδειες και 8 κηδείες


Να πούμε εξ αρχής ότι κάθε αυθαίρετη ενέργεια από δημόσιους φορείς, πρέπει να τιμωρείται άμεσα και παραδειγματικά. Αυτό ισχύει και για την προσπάθεια του Δήμου Γλυφάδας να εγκαταστήσει κοιμητήριο στην Α ζώνη προστασίας του Υμηττού χωρίς τις απαιτούμενες άδειες – εγκρίσεις.

Όμως, η όλη εξέλιξη του θέματος μας δημιουργεί κάποιες απορίες και ερωτήματα:
Το συμβάν είναι γνωστό και έλαβε χώρα στις 12/8/2011.
Από τη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ με συνημμένο το σχετικό έγγραφο των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, προκύπτει ότι:
Η έκταση εντός της οποίας έγινε το έργο και ήδη έχουν τελεσθεί 8 κηδείες, είναι εμβαδού 5.800 τμ είναι Δημόσια, έχει κηρυχθεί αναδασωτέα λόγω εκχέρσωσης και έχει δημιουργηθεί από επιχωμάτωση κοίτης ρέματος.
Επιπλέον το έγγραφο αναφέρει ότι η έκταση αυτή εμπίπτει:
• εξ ολοκλήρου στην ζώνη Α «απολύτου προστασίας της φύσης και των μνημείων» του σχετικού Π.Δ.
• στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο NATURA 2000.
• στην Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ)
καθώς επίσης ότι για την ίδρυση και λειτουργία του εν λόγω δημοτικού κοιμητηρίου ο Δήμος δεν διέθετε καμία από τις 11 συνολικά προαπαιτούμενες μελέτες, άδειες ή εγκρίσεις και συγκεκριμένα δεν είχαν εκδοθεί:
1. σχετική απόφαση δημοτικού συμβουλίου
2. σύμφωνη γνώμη αρμόδιας υπηρεσίας του Υπ. Πολιτισμού & Τουρισμού
3. σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας διεύθυνσης Δασών
4. υδρογεωτεχνική μελέτη
5. μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας
6. ειδική τεχνική μελέτη
7. απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το κοιμητήριο και τη σχετική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
8. έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου
9. οικοδομική άδεια από τη Ναοδομία
10. άδεια λειτουργίας κοιμητηρίου
11. εγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας κοιμητηρίου

Ερωτήματα - απορίες:
1: Εντός της Ζώνης Α επιτρέπεται η κατασκευή και τοποθέτηση ιστών για τη συγκέντρωση των εγκαταστάσεων κεραιών ραδιοφωνίας−τηλεόρασης και του συνοδευτικού εξοπλισμού τους με στόχο την απομάκρυνση των υφισταμένων κεραιών.  
Έχει γίνει σχετικός περιβαλλοντικός έλεγχος για το ¨δάσος¨ των κεραιών? Η ίδρυση κοιμητηρίου έχει μεγαλύτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα της περιοχής?
3: Τα τελευταία 2 χρόνια έχουν εκδοθεί εκατοντάδες άδειες για εγκατάσταση και λειτουργία ΑΠΕ (κυρίως αιολικά και φωτοβολταικά πάρκα) σε δασικές περιοχές, περιοχές φυσικού κάλλους, ειδικής προστασίας, περιοχές NATURA,   κλπ.
Γιατί τα κοιμητήρια εξαιρούνται από αυτές τις παρεκκλίσεις?
Σε κάθε περίπτωση, οι νεκροί μας έχουν ¨δικαίωμα¨ να αναπαυθούν σε ¨προστατευόμενες¨ περιοχές,  αφού κατά κανόνα, δεν γνώρισαν την  ¨προστασία¨ που όφειλε να παρέχει η πολιτεία, εν ζωή.
2: Το έγγραφο των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος έχει
σαν τίτλο ¨Έκθεση μερικού ελέγχου τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και της κείμενης Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας για την κατασκευή δημοτικού κοιμητηρίου άνωθεν της θέσης ¨Πατητήρι¨ του Δήμου Γλυφάδας στον Υμηττό – ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ¨.
Για την καλύτερη πληροφόρηση των πολιτών και με βάση τους κανόνες της χρηστής διοίκησης, μήπως θα έπρεπε να συνοδεύεται και από την απολογία του Δήμου? Επίσης, γιατί κοινοποιείται στον Εισαγγελέα χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διερεύνηση με την έκδοση της πράξης βεβαίωσης παράβασης?
Σημειώνεται ότι ο Εισαγγελέας θα μπορούσε να παρέμβει και αυτεπάγγελτα.
4: Επίσης, η έκθεση των Επιθεωρητών μας πληροφορεί, εκτός από το μπάζωμα του ρέματος, ότι:  ¨…εκτός από τα παραπάνω, μέσα στην συρμάτινη περίφραξη διαπιστώθηκε και η ύπαρξη μίας κεραμοσκεπούς ισόγειας οικίας, για την οποία έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατεδάφισης από το δασαρχείο Πεντέλης…¨.
Σε ποιόν ανήκει η οικία και από ποιόν και πότε μπαζώθηκε το ρέμα??

Θεέ μου συγχώρεσέ μας, αλλά
με τη … φόρα που έχουμε πάρει, στα πλαίσια της ¨πράσινης¨ ανάπτυξης, μην εκπλαγείτε εάν δείτε ευνοϊκές ρυθμίσεις μόνο για τα ¨πράσινα¨ νεκροταφεία δηλ τα νεκροταφεία εκείνα, που αντί για μαρμάρινα μνήματα, θα έχουν φωτοβολταικά πάνελ!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...