Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2012

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ: Θετική γνωμοδότηση του ΥΠΕΚΑ για την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση.


Επιστροφή στην εποχή του ΜΙΔΑ ή Χρυσός … να φάν' κι' οι κότες

Μετά τη ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ σειρά έχει η ΘΡΑΚΗ και ακολουθεί το ΚΙΛΚΙΣ.
Με την με αρ. πρωτ. 196243 στις 21/2/2012 απόφαση, το αρμόδιο ΥΠΕΚΑ γνωμοδότησε θετικά για την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α.) του έργου: «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας προς παραγωγή χρυσού στο Πέραµα της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου»  της εταιρίας «ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.
Συγκεκριμένα όπως αναφέρει η απόφαση,

¨Γνωµοδοτούµε
Θετικά,  ύστερα από την διαδικασία της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης   (ΠΠΕΑ),   για την κατασκευή και λειτουργία του έργου:   «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας προς παραγωγή χρυσού στο Πέραµα της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου», σύµφωνα µε τη Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ –κείµενο, σχέδια, χάρτες) που συνοδεύουν την παρούσα γνωµοδότηση.
Συνοπτικά το παραπάνω έργο περιλαµβάνει εκµετάλλευση του χρυσοφόρου κοιτάσµατος στην περιοχή του Περάµατος,   εµπλουτισµό του εξορυσσόµενου µεταλλεύµατος και εγκαταστάσεις επεξεργασίας του συµπυκνώµατος προς παραγωγή χρυσού……¨

Αξίζει να σημειωθεί ότι:
Η επιτροπή που έχει..............
συσταθεί ¨για τα περιβαλλοντικά θέµατα που σχετίζονται µε την παραγωγή χρυσού στην Ελλάδα¨ γνωμοδότησε στις 20/2/2012 και η απόφαση εκδόθηκε στις  21/2/2012!
Για να μην λέτε ότι ο Δημόσιος Τομέας δεν λειτουργεί!
Προηγούμενες σχετικές αναρτήσεις ΕΔΩ και ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...