Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012

HELIOS-ΕΛΛΗΝΙΚΟ-ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ: Νόμος ή … Γερμανικό Διάταγμα?


Για την κλιματική αλλαγή ή για το ¨επενδυτικό κλίμα¨??

Όπως είναι γνωστό το προσχέδιο του νομοσχεδίου «Σχέδιο ανάπτυξης του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού – Εθνικό πρόγραμμα αξιοποίησης ηλιακού ενεργειακού δυναμικού “Ήλιος” – Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/28/ΕΚ και 2009/30/ΕΚ για τα βιοκαύσιμα», συζητήθηκε ήδη στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Σε προηγούμενη ανάρτηση είχαμε διατυπώσει μια πρώτη παρατήρηση:
Πώς συνδέονται αυτά τα τρία θέματα ώστε να αποτελέσουν ρυθμίσεις ενός ενιαίου νομοσχεδίου?
Μελετώντας το κείμενο μπορεί εύκολα κανείς να λάβει την απάντηση.
Συγκεκριμένα:
·       Και τα τρία αυτά θέματα συνδέονται με τους εν δυνάμει επενδυτές. Το HELIOS και τα ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ είναι κυρίως Γερμανικού ενδιαφέροντος, αλλά και για το ΕΛΛΗΝΙΚΟ δεν μπορεί κανείς να το αποκλείσει. Θα φανεί μέχρι το τέλος Μαρτίου, οπότε λήγει η προθεσμία της πρόσκληση ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση του Ελληνικού.
·       Εισάγεται μια νέα μορφή διατύπωσης νόμων! Ένα γενικό πλαίσιο, που ωραιοποιεί την κατάσταση για να αποφασίσουν πιο εύκολα οι Βουλευτές και να περάσει και στην κοινή γνώμη,  ενώ οι ουσιαστικές λεπτομέρειες παραπέμπονται σε Υπουργικές Αποφάσεις. Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο μετρήσαμε 45 τέτοιες αποφάσεις!!
·       Καταργείται ουσιαστικά ο Δημόσιος τομέας με την ίδρυση εταιρειών για την διεκπεραίωση όλων των θεμάτων, οι οποίες ελέγχονται αποκλειστικά από τον εκάστοτε Υπουργό. Θα πει κανείς με την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο Δημόσιο, δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά! Όμως έτσι σταδιακά αυτό μετασχηματίζεται σε παράρτημα  εταιρειών. Οπότε ποια Εθνική Κυριαρχία και για ποια διαφθορά μιλάμε?
Ας δούμε κάποιες λεπτομέρειες του προτεινόμενου σχεδίου.
1: ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Ένας από τους χαρακτηριστικούς στόχους, όπως.............
προδιαγράφονται  είναι: ¨Η εφαρμογή προτύπων σχεδίων, μεθόδων και τεχνικών για την αξιοποίηση του θαλασσίου μετώπου του Σαρωνικού και τη στροφή της πόλης προς τη θάλασσα(….από καλολογικά στοιχεία ή χαρτί περιτυλίγματος, άλλο τίποτα!)
Το Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής θα έχει έκταση επιφανείας 2.000 τουλάχιστον στρεμμάτων. Όμως οι χώροι πρασίνου και οι ελεύθεροι χώροι πρέπει να ανέρχονται στο 75% τουλάχιστον της συνολικής έκτασης του Πάρκου, δηλ μόνο 1500 στρέμματα!
Συμπέρασμα: Πολύ μπετόν ακόμη και στον αιγιαλό και μέσα στη θάλασσα!.
Για την υλοποίηση του σχεδίου αρμόδια είναι η ανώνυμη εταιρεία «Ελληνικό Α.Ε.»
Και κάτι ουσιαστικό
Τα έσοδα που διατίθενται για το Λεκανοπέδιο ως αντιστάθμισμα (περιβαλλοντικό ισοδύναμο) είναι μόνο αυτά που θα προκύψουν από ενδεχόμενη αύξηση των συντελεστών δόμησης, που προβλέπονται στο νομοσχέδιο. Για τα έσοδα από τη συνολική αξιοποίηση δεν γίνεται καμιά σχετική αναφορά.
Εδώ θα πρέπει να θυμηθούμε τι έγινε το 2008 με την πρόταση της τότε κυβέρνησης και τι έλεγαν οι σημερινοί αρμόδιοι περί της μεταφοράς του κέρδους προς όφελος ολόκληρου του Λεκανοπεδίου και ιδίως των υποβαθμισμένων περιοχών!!.

2: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΟΣ
Στόχος: Στην αξιοποίηση του ηλιακού δυναμικού των δημοσίων ακινήτων προς όφελος της εθνικής οικονομίας και προς εξυπηρέτηση του εθνικού στόχου της αποπληρωμής του δημοσίου χρέους.
Σημειώνεται ότι ενέργεια που παράγεται κατά την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ, δεν προσμετράται στην κάλυψη των εθνικών στόχων Α.Π.Ε!

1. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την εταιρεία «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΟΣ Α.Ε.» ή «PROJECT HELIOS S.A.». η οποία θα εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Η  Εταιρεία εξαιρείται από τις διατάξεις για τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις του δημοσίου τομέα, καθώς και από τις διατάξεις για τις εταιρίες που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται να συνιστά εταιρείες κάθε μορφής στις οποίες θα εισφέρει δικαιώματα διαχείρισης, χρήσης, εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα σε ακίνητα που διαχειρίζεται, της έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση ή της ανήκουν, να αναθέτει σε τρίτους τη διεκπεραίωση ειδικών κατά περίπτωση έργων ή μελετών για την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ, να συνάπτει συμβάσεις παραχώρησης με τρίτους, να συμμετέχει σε εταιρίες ειδικού σκοπού ή κοινοπραξίες καθώς και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ. Απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό ή υπέρ τρίτου άμεσο ή έμμεσο φόρο, καθώς και από κάθε είδους τέλη υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, εκτός από τον φόρο προστιθέμενης αξίας και τον φόρο εισοδήματος.

Για την ένταξη των σταθμών του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ στο Σύστημα ή το Δίκτυο, αντί της σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που προβλέπεται στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006 υπογράφεται ειδική σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας - Παραγωγού και του αρμόδιου διαχειριστή, διάρκειας είκοσι πέντε (25) ετών, το περιεχόμενο της οποίας εξειδικεύεται αναλόγως, εάν αφορά σε στατιστική ή σε φυσική μεταφορά της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η στατιστική μεταβίβαση είναι μια πλασματική μεταβίβαση ενέργειας.
Απλά ένα κράτος αγοράζει στα χαρτιά ενέργεια, ώστε να καλύψει τους στόχους που έχουν τεθεί για το 2020, σχετικά με το ποσοστό που πρέπει να καλύπτουν οι ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο.
Οι λεπτομέρειες όλες του προγράμματος παραπέμπονται σε υπουργικές αποφάσεις.

3: ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ
Εναρμόνιση με τις οδηγίες 2009/28/ΕΚ και 2009/30/ΕΚ.
Ρυθμίζονται οι στόχοι για τις ΑΠΕ, τα θέματα στατιστικής μεταβίβασης ενέργειας και κοινών έργων μεταξύ των κρατών και εισάγεται η λογική του ILUC, δηλ των χρήσεων γης, που έχουμε περιγράψει ΕΔΩ και ΕΔΩ.
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι από στην εναρμόνιση αυτή απουσιάζει το Άρθρο 8α της οδηγίας 2009/30/ΕΚ σχετικό με τα πρόσθετα στα καύσιμα και το ΜΜΤ, που αναλύσαμε σε προηγούμενη ανάρτηση ΕΔΩ.

Η εποχή του ¨αποφασίζωμεν και διατάσωμεν¨ δεν είναι μακριά.....

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Αυτό με την "στροφή της πόλης προς τη θάλασσα" μπορεί να έχει και μια θετική πλευρά!!!Αν η ταράτσα βρίσκεται πάνω από τον αιγιαλό (??) και θέλεις να πηδήξεις...μάλλον τη γλύτωσες!!!!!Άρα, στροφή και προς τον άνθρωπο!!!

Η.Κ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...