Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2012

Εγκρίθηκαν και οι τεχνικές μελέτες για την έναρξη των εργασιών εξόρυξης χρυσού στη Χαλκιδική

Με δυο αποφάσεις της αρμόδιας Δ/νσης του ΥΠΕΚΑ και με ημερομηνία 10/2/2012, εγκρίθηκαν οι τεχνικές μελέτες για τις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας και Σκουριών
Συγκεκριμένα,
η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, με βάση τις διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα και του Κανονισµού    Μεταλλευτικών  και Λατοµικών Εργασιών (ΚΜΛΕ) εξέδωσε τις σχετικές αποφάσεις απαραίτητες για την ‘εναρξη των εργασιών.
Αναλυτικά..........

οι αποφάσεις:
1: Έγκριση τεχνικής μελέτης του υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας» του έργου «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» της εταιρίας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ. στο Δ. Αριστοτέλη, Π.Ε. Χαλκιδικής.
και
2: Έγκριση τεχνικής μελέτης του υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών» του έργου «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» της εταιρίας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ. στο Δ. Αριστοτέλη, Π.Ε. Χαλκιδικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...