Δευτέρα 8 Απριλίου 2013

ΧΡΥΣΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ: Περιμένοντας τα αποτελέσματα, των από 12-13/5/2010 ελέγχων, των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

Πριν λίγες ημέρες στην ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Δημοσιεύθηκε ότι:
¨Τοξική η επένδυση στη Χαλκιδική. Καφεκίτρινα νερά και αφροί σε ρέματα στα οποία εκβάλλουν σωλήνες του εργοστασίου εμπλουτισμού της “Ελληνικός Χρυσός”. Σοβαρές καταγγελίες από κατοίκους και τους βουλευτές Χαλκιδικής του ΣΥΡΙΖΑ. Οι αναλύσεις πιστοποιημένου εργαστηρίου δείχνουν πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις σε αρσενικό και βαρέα μέταλλα. Ειδικά το-τοξικό και καρκινογόνο- αρσενικό μετρήθηκε έως και 49.000 φορές πάνω από τις επιτρεπόμενες τιμές για πόσιμο νερό.¨
Υπήρξε και σχετική απάντηση της εταιρείας ΕΔΩ.

Διαβάζοντας αυτό το άρθρο, θυμηθήκαμε ότι στις 12-13/5/2010, όπως αποτυπώνεται στην σελίδα του ΥΠΕΚΑ και με τίτλο ¨κατάλογος επιθεωρήσεων 2010¨, οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος είχαν πραγματοποιήσει σχετικό έλεγχο (αυτοψία) στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ.
Εντύπωση μας έκανε ότι για τον έλεγχο αυτό στην τελική έκθεση για τα πεπραγμένα των επιθεωρητών 2010-2011 (στην ίδια σελίδα του ΥΠΕΚΑ), η ¨επιθεώρηση¨ μετασχηματίζεται σε ¨επίσκεψη¨.

Στην ¨Έκθεση ΕΥΕΠ 2010-2011¨ αναγράφεται....
συγκεκριμένα:
¨Γ.3.25. Επενδυτικό Σχέδιο εκμετάλλευσης Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική
Στο  διάστημα 12-13/5/2010 Επιθεωρητές Περιβάλλοντος και στελέχη του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών επισκέφθηκαν την  περιοχή  Στρατωνίου και Ολυμπιάδας (περιοχές υφιστάμενης και σχεδιαζόμενης δραστηριότητας), παρουσία της Ειδικής Γραμματέως Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας και του Γενικού Επιθεωρητή Περιβάλλοντος.
Σκοπός της επίσκεψης ήταν αφενός η συλλογή στοιχείων για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις στο Στρατώνι, αφετέρου η διάγνωση περιβαλλοντικών προβλημάτων που προκύπτουν από το σύνολο του προτεινόμενου, από την  εταιρεία, επενδυτικού σχεδίου (αυτοψία στους χώρους της ευρύτερης περιοχής των μεταλλείων Μαύρες Πέτρες, Μαδέμ Λάκκος  και  Ολυμπιάδος,  όπου από καταγγελίες τοπικών οργανώσεων αναφερόταν σοβαρή επιβάρυνση     του περιβάλλοντος που αποδίδεται στη μεταλλευτική δραστηριότητα). Είχε προηγηθεί, με αφορμή άλλη καταγγελία, αυτοψία και στην περιοχή Σκουριών, η οποία επίσης περιλαμβάνεται στους χώρους του νέου επενδυτικού σχεδίου.
Στο πλαίσιο αυτό έγινε παρουσίαση από εκπροσώπους της εταιρείας του   νέου επενδυτικού σχεδίου σε λεπτομέρεια, προκειμένου να υπάρχει πληρέστερη ενημέρωση με σκοπό να εξεταστούν από κοινού δυνατές   βελτιώσεις στο πλαίσιο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που εκπονείται.
Με τη συνδρομή επιστημόνων του ΙΓΜΕ ελήφθησαν δείγματα νερών,  τελμάτων, και δοκιμίου υλικού λιθογόμωσης, τα οποία στάλθηκαν  στα  εργαστήρια του ΙΓΜΕ για ανάλυση.
Στη συνέχεια, οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος που συμμετείχαν στην επίσκεψη συνέταξαν και διαβίβασαν αρμοδίως στην  Ειδική Γραμματέα   Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας ενημερωτικό σημείωμα επί των  συμπερασμάτων της επίσκεψης και επί των αποτελεσμάτων των αναλύσεων των δειγμάτων που διενήργησε το ΙΓΜΕ, καθώς και προτάσεις   προκειμένου να διαμορφωθούν οι βέλτιστες λύσεις που θα εγγυώνται ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και κατά το δυνατό λήψη  μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς, με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος.
Μέχρι την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας η Ε.Υ.Ε.Π. συμμετείχε στη διαβούλευση για την έγκριση της ΜΠΕ του επενδυτικού σχεδίου, εξετάζοντας τα υποβληθέντα στοιχεία και  μελέτες και υποβάλλοντας τις απόψεις και τις προτάσεις της προς την Ειδική Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Να θυμίσουμε ότι όπως προβλέπει ο νόμος των Επιθεωρητών (άρθρο 9 του ν. 2947/2001) η προβλεπόμενη διαδικασία ελέγχου είναι συγκεκριμένη και περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

κλικ για μεγέθυνση

-      Έκθεση αυτοψίας
-      Έκθεση ελέγχου εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις
-      Κλήση σε απολογία
-      Πράξη βεβαίωσης ή μη της παράβασης
-      Διαβίβαση στον εισαγγελέα
-      Εισήγηση προστίμου.

Πιστεύουμε λοιπόν ό,τι μια και έχουν περάσει τρία χρόνια από την επιθεώρηση , θα πρέπει λογικά να έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία , να έχει συνταχθεί πράξη βεβαίωσης ή μη της παράβασης και να έχουν γίνει όλες οι άλλες προβλεπόμενες ενέργειες.

Φυσικά, οι κάτοικοι της περιοχής έχουν έννομο συμφέρον να ζητήσουν και σήμερα τις σχετικές πληροφορίες για τις επιθεωρήσεις αυτές, μια και το θέμα της ρύπανσης, μετά και από το προαναφερόμενο δημοσίευμα, φαίνεται ότι είναι πολύ σοβαρό.
Επιπλέον είναι ευκαιρία μέσα από τη σύγκριση των ευρημάτων - αποτελεσμάτων – μετρήσεων να γίνει μια πιο εμπεριστατωμένη εκτίμηση της κατάστασης  και να σχεδιασθούν μέτρα αποκατάστασης της ήδη συντελεσθείσας περιβαλλοντικής ζημίας.
Σε ένα επικίνδυνα ρυπασμένο χώρο δεν εγκαθιστάς ούτε επεκτείνεις μια ρυπαίνουσα δραστηριότητα, χωρίς να υπάρχει προηγούμενη αποκατάσταση.

Αλλά μετά από τα παραπάνω και επειδή οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος δεν κάνουν επισκέψεις αλλά επιθεωρήσεις,  ο αρμόδιος Αν. Υπουργός ΠΕΚΑ, στην αρμοδιότητα του οποίου είναι και οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, θα πρέπει να ζητήσει πληροφορίες για την εξέλιξη αυτών των ελέγχων και να ενημερώσει τους κατοίκους της περιοχής.

Εκεί που έχουν φθάσει τα πράγματα σήμερα, η διαφάνεια και η πλήρης ενημέρωση είναι προϋποθέσεις για την εξεύρεση λύσης στο αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...