Δευτέρα 29 Απριλίου 2013

Τα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας σε λίγο και σε … ψαρονέφρι !!!

Αν έχετε αναρωτηθεί ποιος ευθύνεται για τα διατροφικά σκάνδαλα η απάντηση είναι:
 Η ίδια η Ευρωπαική Ένωση!!!!

Το είδαμε και δεν το πιστεύαμε.
Σε έγγραφο αρμόδιας διεύθυνσης του ΥΠΕΚΑ (ΑΔΑ: ΒΕΑΖ0-4Φ7), σε απάντηση προς την Πανελλήνια Ένωση Μικρομεσαίων Ιχθυοκαλλιεργητών  , επικαλούμενο την τροποποίηση του κανονισμού 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση  κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων  μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών,
αναγράφει:
¨Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου γνωρίζουμε ότι ………., επιτρέπεται πλέον, από την 1η  Ιουνίου 2013 η χρήση μεταποιημένων πρωτεϊνών (ΜΖΠ) από μη μηρυκαστικά ζώα και ζωοτροφών που περιέχουν τις εν λόγω μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες στη διατροφή των καλλιεργούμενων οργανισμών υδατοκαλλιέργειας.

Μέχρι σήμερα στις Αποφάσεις...
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων αναφέρονταν όρος ό,τι:
«Για την εξασφάλιση αρίστης ποιότητας τελικού προϊόντος και τη μέγιστη ασφάλεια του καταναλωτή (προστασία από τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες κ.λπ.) να χρησιμοποιούνται ιχθυοτροφές, οι οποίες περιέχουν θαλάσσιας προέλευσης πρώτες ύλες, όπως ιχθυάλευρα, ιχθυέλαια, γαριδάλευρα, φύκι, καθώς και άλευρα φυτικής προέλευσης λεκιθίνες, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, και οι οποίες δεν περιέχουν:
κρεατάλευρα, οστεάλευρα, αιματάλευρα ή πτεράλευρα και γενικά πάσης φύσεως ύλες προερχόμενες από χερσαία ζώα (θηλαστικά ή πτηνά) …»,
Ο παραπάνω περιβαλλοντικός όρος, στις εκδοθείσες και ισχύουσες Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) μετά την έκδοση του (γ) σχετικού κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την εξασφάλιση αρίστης ποιότητας τελικού προϊόντος και τη μέγιστη ασφάλεια του καταναλωτή οι χρησιμοποιούμενες ιχθυοτροφές πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες Ευρωπαϊκές και Εθνικές ρυθμίσεις ως προς τη σύστασή τους.»….¨..

Ελεύθερα λοιπόν τα ζωικά υποπροϊόντα (σφαγείων κλπ) για ιχθυοτροφές !!!!!!!!!!!

Να θυμίσουμε ότι ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας, λόγω και της μέχρι σήμερα καλής ποιότητας των προϊόντων, είναι από τους πλέον δυναμικούς της οικονομίας.
Με περισσότερους από 115.000 τόνους τσιπούρας και λαβρακιού να εξάγονται κάθε χρόνο σε 30 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, τα ελληνικά προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας αποτελούν το σημαντικότερο εξαγωγικό προϊόν στον κλάδο των ελληνικών τροφίμων, αντιπροσωπεύοντας το 25% του συνόλου των εξαγωγών ειδών διατροφής με πραγματοποιούμενο τζίρο που ξεπερνά τα 800 εκατ. ευρώ. Μάλιστα από το σύνολο του πραγματοποιούμενου τζίρου το 50% αφορά τις εξαγωγές. Η χώρα μας κατέχει την πρώτη θέση στην παραγωγή ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο.
Στον κλάδο απασχολούνται σήμερα περίπου 10.000 εργαζόμενοι, κυρίως σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, και το 2012 οι ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες παρήγαγαν 121.000 τόνους ψαριών με κυριότερο ανταγωνιστή στις διεθνείς αγορές την Τουρκία, στη δεύτερη θέση, με 90.000 τόνους ψαριών και την Ισπανία με 39.000 τόνους ψαριών.

Με τον νέο λοιπόν κανονισμό, όσον κι αν καθησυχάζει η Ε.Ε δημιουργούνται πάρα πολλά ερωτηματικά και αμφιβολίες για τη σωστή εφαρμογή του.
Μία από τις προϋποθέσεις του νέου κανονισμού, για τη χρήση μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών και οι οποίες προορίζονται   να χρησιμοποιηθούν για τη διατροφή ζώων υδατοκαλλιέργειας, είναι:
¨…πρέπει  να  διενεργείται  τακτική  δειγματοληψία  και  ανάλυση  των  ζωικών  υποπροϊόντων  που  προέρχονται  από  μη μηρυκαστικά,  για  την  ανίχνευση  της  παρουσίας  πρωτεϊνών  μηρυκαστικών.  Η  μέθοδος  ανάλυσης  που  χρησιμοποιείται πρέπει  να  είναι  επιστημονικά  επικυρωμένη  για  το  σκοπό  αυτό.  Η  συχνότητα  της  δειγματοληψίας  και  της  ανάλυσης καθορίζεται βάσει  εκτίμησης επικινδυνότητας που πραγματοποιείται από τον επιχειρηματία  ως μέρος των διαδικασιών…¨.

Ποιος όμως διασφαλίζει το πλήθος και την ποιότητα των ελέγχων? ??
Έχουν τα κράτη μέλη τις αναγκαίες υποδομές??

Επίσης
Αντί οι ιχθυοκαλλιεργητές να πανηγυρίζουν για το λίγο μεγαλύτερο κέρδος, θα έπρεπε να προβληματισθούν για το πώς θα  διασφαλίσουν την μέχρι σήμερα καλή ποιότητα των προϊόντων.
Ας μην ξεχνούν ότι ένα νέο διατροφικό σκάνδαλο θα έχει ανυπολόγιστες επιπτώσεις σε πολλά επίπεδα.

Προς αρμοδίους:
Ας μην φθάσουμε να ζητάμε ¨σπαλοτσιπούρες¨ στα ιχθυοπωλεία!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...