Τρίτη 23 Απριλίου 2013

Το ΥΠΕΚΑ επιβάλλει όρους και προϋποθέσεις για τις εθελοντικές δενδροφυτεύσεις

Με την υπ αριθμ. 125599/737/12-04-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑ20-Ε0Κ)  εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ, την οποία υπογράφει ο Ειδικός Γραμματέας Δασών, καθορίζονται όροι και προϋποθέσεις για τις εθελοντικές αναδασώσεις και φυτεύσεις. Απευθύνεται προς τις δασικές υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων με οδηγίες σχετικά με την σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας

Όπως αναφέρεται,
στόχος των εθελοντικών αναδασώσεων είναι η  περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών και η ανάγκη αποκατάστασης των διαταραχθέντων δασικών οικοσυστημάτων από δασικές πυρκαγιές . 
Οι εργασίες αυτές γίνονται σε δηµόσιες δασικού χαρακτήρα εκτάσεις και αφορούν:
α) καµένες εκτάσεις
β) εκτάσεις που είχαν αναδασωθεί στο παρελθόν µε χαµηλό ποσοστό επιτυχίας. 
γ) εκτάσεις υποβαθμισμένων δασών.
Γίνεται διάκριση σε...
τρείς κατηγορίες:
  • Εθελοντικά έργα αναδασώσεων
  • Εθελοντικές εργασίες σε αναδασώσεις
  • Εθελοντικές φυτεύσεις
Στους όρους και τις προϋποθέσεις περιγράφονται:
Κήρυξη της έκτασης ως αναδασωτέας, σύνταξη της μελέτης, αναδάσωσης, έγκριση της μελέτης αναδάσωσης, απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κλπ.
Σημειώνεται επίσης ότι η χορήγηση των φυτών και για την προστασία της βιοποικιλότητας,  θα γίνεται από τα δηµόσια δασικά φυτώρια.

Γίνεται επίσης ρητή αναφορά στο ότι η εκτέλεση των αναδασωτικών έργων από το φορέα εκτέλεσης του έργου δεν φέρουν καµία µεταβολή στο δασικό χαρακτήρα της έκτασης ή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της
και
το δημόσιο δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν εκνίκηση της έκτασης από τρίτους. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...