Παρασκευή 19 Απριλίου 2013

Νέος πρόεδρος στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)!!!!

Με την αρ. πρωτ.: 23153/9-4-2013  απόφαση του Αναπλ. Υπουργού ΠΕΚΑ, τροποποιείται το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)

Συγκεκριμένα:
¨1. Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου ο Αγαπητίδης Ιωάννης του Σωτηρίου, Πολιτικός Μηχανικός, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας Κωνσταντίας - Αικατερίνης Λαζαρίδη, µε αναπληρωτή του τον Πολυχρόνη Ευσταθίου του Αλεξίου, Μηχανολόγο Μηχανικό, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Νικόλαου Μανάλη.
2.  Η Χριστίνα Ζερβού του Ιωάννη, Χηµικός Μηχανικός, στην Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ, ως αναπληρωµατικό µέλος, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Πέτρου Βαρελίδη, ως εκπρόσωπος του ΥΠΕΚΑ.
3.  Ο Χατζογιαννάκης Ιωάννης του Γεωργίου, δικηγόρος, ως τακτικό µέλος, σε...
αντικατάσταση της Μαρίας Μπαντή, ως εκπρόσωπος του ΥΠΕΚΑ.
4.  Ο Στεκούλης Σπυρίδων του Παναγιώτη, υπάλληλος της διαδηµοτικής αναπτυξιακής εταιρείας ΟΤΑ, ως τακτικό µέλος, σε αντικατάσταση του Αδάµ Στηµονιάρη,  µε αναπληρωτή του τον Βασίλειο Στοϊλόπουλο του Πέτρου, γεωλόγο -περιβαλλοντολόγο, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας Ρεβέκκας Μπατµάνογλου, ως εκπρόσωποι του ΥΠΕΚΑ.
5.  Ο Μάριος Καραγιαννάκης του Γεωργίου ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού – Δηµόσιος Υπάλληλος, ως τακτικό µέλος σε αντικατάσταση του Ευάγγελου Τερζή, ως εκπρόσωπος του ΥΠΕΚΑ
……………………………………………………….¨

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τ. Πρόεδρος Λαζαρίδη Κωνσταντία-Αικατερίνη, με βάση το έγγραφο, υπέβαλλε την παραίτησή της από 08-03-2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...