Τρίτη 30 Ιουλίου 2013

ΠΑΣΟΚ και ¨HELIOS¨ βίοι παράλληλοι…

Εκεί που είχαμε ξεχάσει το project HELIOS κάποιοι μας το ξαναθύμισαν!!!

Με Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΠΕΚΑ καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες του Υφυπουργού κου Α. Παπαγεωργίου.

Στις αρμοδιότητες  του άρθρου 1 διαβάζουμε:
¨Στον  Υφυπουργό  Περιβάλλοντος,  Ενέργειας  και  Κλιµατικής  Αλλαγής  Ασηµάκη Παπαγεωργίου αναθέτουµε την άσκηση των εξής αρµοδιοτήτων: 
1.  Από τη Γενική Γραµµατεία Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: 
α) της Γενικής Διεύθυνσης Φυσικού Πλούτου,
β) της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας, πλην της Διεύθυνσης Αποδοτικής Χρήσης και  Εξοικονόµησης  Ενέργειας  καθώς  και  των  θεµάτων  της  Διεύθυνσης Πετρελαϊκής  Πολιτικής  που  έχουν  σχέση  µε  την  έρευνα,  εκµετάλλευση  και αξιοποίηση υδρογονανθράκων, 
γ) Της Διεύθυνσης Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίµων,
δ) Των Αυτοτελών Τµηµάτων
ε)  Της  Επιθεώρησης  Μεταλλείων  Βορείου  Ελλάδος  και  της  Επιθεώρησης Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος,
στ) της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα ΑΠΕ,
ζ) του Προγράµµατος ΗΛΙΟΣ καθώς και της ίδρυσης και εποπτείας της εταιρείας µε την επωνυµία «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».¨.

Φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ξεχάσει το...
μεγαλεπήβολο σχέδιο ¨HELIOS και ξερό ψωμί¨
Ποιο HELIOS…, θα πείτε
Ποιες αρμοδιότητες…, θα απαντήσουμε
Κάποιοι βέβαια λένε ότι το ανέθεσε στον Υφυπουργό, γιατί όλες οι άλλες ουσιαστικές αρμοδιότητες μένουν στον Υπουργό.
Πάντως εδώ που τα λέμε, είναι λογική αυτή η εξέλιξη από τη στιγμή που σε ολόκληρο το ΥΠΕΚΑ από το 2009 και μετά κυματίζει ο πράσινος ο ήλιος και η …πράσινη ανάπτυξη.

Επίσης, πληροφορίες από αναγνώστες, κάνουν λόγο ότι στα πλαίσια της αξιολόγησης και απόλυσης των υπαλλήλων (…πραγματοποιείται από τους διορισμένους του πράσινου συστήματος) θα τη γλυτώσουν μόνο όσοι έχουν μελετήσει εις βάθος το πράσινο βιβλίο του Υπουργού «Η πρόκληση της Πράσινης Ανάπτυξης» και έχουν αποστηθίσει τα κεφάλαια που αποτυπώνουν τις ομιλίες του μεγάλου στοχαστή ΓΑΠ.

Ολόκληρη η απόφαση ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...