Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013

Με τη βούλα του δημοσίου, η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ θα συνεχίσει να υλοτομεί τα δάση της Χαλκιδικής και το 2014.


Μετά την παραχώρηση κατά χρήση και κατά κυριότητα Δηµόσιου   Δάσους στην εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» στις θέσεις «Σκουριές» και «Μαντέµ Λάκκο» του Δήµου Αριστοτέλη Π.Ε.  Χαλκιδικής, το 2012 και επειδή η εταιρεία δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το …επενδυτικό έργο, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης αποφάσισε τα παρακάτω:

¨Εγκρίνουµε την παράταση των υλοτοµιών προκειµένου να ολοκληρωθούν οι υλοτοµικές εργασίες (υλοτοµία Πεύκης και αείφυλλων πλατύφυλλων όπως περιγράφεται λεπτοµερώς στα Πρωτόκολλα Εγκατάστασης Υλοτοµίας και στον Πίνακα έκτακτης κάρπωσης) οι οποίες δεν µπόρεσαν να ολοκληρωθούν στην προβλεπόµενη  προθεσµία όπως ....
παρακάτω:
• Το µε αριθµό πρωτ. 60/2012 Πρωτόκολλο Εγκατάστασης Υλοτοµίας περιοχής «Μαντέµ Λάκκο» παρατείνεται έως τις:
 12-05-2014.
• Το µε αριθµό πρωτ.107/2012 Πρωτόκολλο Εγκατάστασης Υλοτοµίας περιοχής «Σκουριές» παρατείνεται έως τις:
 08-10-2014.
• Το µε αριθµό πρωτ.121/2012 Πρωτόκολλο Εγκατάστασης  Υλοτοµίας περιοχής «Μαντέµ Λάκκο» παρατείνεται έως τις:
 04-11-2014

Ολόκληρη η απόφαση ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...