Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2013

ΜΗΛΟΣ: Με νέα απόφαση τα απόβλητα περλίτη θα συνεχίσουν να απορρίπτονται στη θάλασσα!!!

Στις 3-12-2013 με την αρ. πρωτ. 214902 απόφαση του υπουργού ΠΕΚΑ κου Μανιάτη συνεχίζεται η απόρριψη των αποβλήτων περλίτη της εταιρείας S&B στη θάλασσα της Μήλου.
Η απόφαση έχει τίτλο:   
¨Τροποποίηση  της  υπ’  αρ.  107178/22-11-2010  Απόφασης  Έγκρισης Περιβαλλοντικών  Όρων  όπως  έχει  τροποποιηθεί  µε  την  αρ.  πρωτ. 214636/16-4-2013  Απόφαση,  λόγω  υποβολής  του  Σχεδίου  Διαχείρισης Αποβλήτων  (ΣΔΑ)  της  εταιρείας  «S&B  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ  ΟΡΥΚΤΑ  Α.Ε.»  που λειτουργεί  στη  θέση  «ΒΟΥΔΙΑ»,  Δήµου  Μήλου,  Περιφερειακής  Ενότητας Κυκλάδων.¨  .
Αφορά στα απόβλητα περλίτη και συγκεκριμένα αναγράφει!!!
¨Για τα εξορυκτικά απόβλητα (υπέρλεπτα περλίτη) συνολικής παροχής 800.000 m3/έτος που έχουν  ως  αποδέκτη  τον  κόλπο  των  Βουδίων,  να  τηρούνται  οι  παρακάτω  οριακές  τιµές σύµφωνα  µε  την  υπ.  αριθµ  12143/02  (ΦΕΚ  714/Β/11-6-2002)  απόφαση  χορήγησης οριστικής άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων  υπερλέπτων περλίτη)…………………………… : 

Θυμίζουμε ότι με την απόφαση της κας Μπιρμπίλη το Νοέμβριο του 2010 είχε δοθεί η πρώτη σχετική παράταση για την απόρριψη των αποβλήτων περλίτη στη θάλασσα.
Η απόφαση αυτή ....
έθετε κανόνες συμμόρφωσης που ακολουθούσαν κάποια χρονικά στάδια. 
Σε διάστημα έξι μηνών από την έγκριση της μελέτης, η S&B όφειλε να εκπονήσει έκθεση αποτύπωσης του θαλάσσιου αποδέκτη και των συνεπειών που υφίσταται από τη ρίψη περλίτη, αλλά και έκθεση βελτίωσης των υφιστάμενων μεθόδων. Στη συνέχεια, με τη συμπλήρωση δύο ετών από την απόφαση, η εταιρεία είχε την υποχρέωση να καταθέσει έκθεση για εναλλακτικές λύσεις διάθεσης του περλίτη, με ταυτόχρονη περιβαλλοντική και οικονομική αξιολόγησή τους. Τέλος, σε διάστημα τεσσάρων ετών η εταιρεία έπρεπε να σκεφτεί με ποιον τρόπο θα μπορούσε να αξιοποιήσει εμπορικά τα ορυκτά απόβλητα ώστε να μην τα πετάει στη θάλασσα. Σε περίπτωση που δεν υπήρχε βιώσιμη λύση, η μελέτη προέβλεπε ότι θα γίνει επαναπροσδιορισμός δραστηριοτήτων.

Αλλά και με την νέα απόφαση, παραπέμπεται στο μέλλον η οριστική εξεύρεση λύσης.
Αναγράφεται:
¨Εντός  τριών  µηνών  από  την  έκδοση  της  παρούσας  να  υποβληθεί  επικαιροποιηµένο ΣΔΑ στο οποίο να γίνεται πλήρης και αναλυτική  παρουσίαση των περιπτώσεων διάθεσης στη θάλασσα (περιπτώσεις Α1 ή Α2) και της περίπτωσης διάθεσης στη ξηρά (περίπτωση Γ3) από  τις  κατατεθείσες  (38  σχετικό)  και  αξιολογηθείσες  εναλλακτικές  λύσεις  διαχείρισης.  Στο επικαιροποιηµένο  ΣΔΑ  να  δοθεί  έµφαση  στην  προοπτική  εµπορικής  αξιοποίησης  εάν υπάρχει, και να παρέχονται όλα τα δεδοµένα ώστε να είναι δυνατή η λήψη τεκµηριωµένης απόφασης για την βέλτιστη λύση διαχείρισης των απορριπτόµενων υπερλέπτων περλίτη, η οποία  θα  υλοποιηθεί  σύµφωνα  και  µε  τα  οριζόµενα  στον  όρο  4.5.3  της  υπ  αριθµ.107178/22-11-2010 ΑΕΠΟ.¨.

Τα σχόλια δικά σας

Η απόφαση ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...