Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011

963.461,45 ευρώ στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών


Με την απόφαση αρ. πρωτ 2167/8 /12/2011 (ΕΔΩ) ο Υπουργός ΠΕΚΑ, ενέκρινε το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών», με ετήσια διάρκεια, ύψους χρηματοδότησης 963.461,45€ και σκοπό την κάλυψη επειγουσών δαπανών δράσεων διατήρησης ειδών και οικοτόπων, καθώς επίσης και την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ).
Αναλυτικά ο πίνακας κατανομής των εγκεκριμένων πιστώσεων ανά ΦΔΠΠ, είναι:
 Ας ευχηθούμε ότι τα παραπάνω ποσά, αλλά και τα μεγαλύτερα που προβλέπονται μέσα από την χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ, θα διατεθούν
πραγματικά για έργα και παρεμβάσεις που θα αναδεικνύουν και θα προστατεύουν αυτές τις όμορφες περιοχές της πατρίδας μας.
Ελπίζουμε ότι δεν θα ξοδευθούν σε μελέτες, συνέδρια, ταξίδια, χοροεσπερίδες και συμπόσια. Βέβαια, οι μόνοι που μπορούν να το διασφαλίσουν, είναι οι εργαζόμενοι στους φορείς διαχείρισης, με τον έλεγχο που πρέπει να ασκούν στο πλαίσιο των καθηκόντων τους.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, που αφορά αυτό το ποσό:
Με την παραπάνω απόφαση ο Υπουργός ΠΕΚΑ ίσως δεν θα γνωρίζει ότι ήδη και πριν την ημερομηνία της έγκρισης, ο Φορέας Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου και Β. Σποράδων, έχει υπογράψει σύμβαση με ανάδοχο για την ανάθεση μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ», ύψους 9.399,66 € (ΕΔΩ)
Δείτε τις ημερομηνίες για αυτή την ανάθεση και βγάλετε τα  συμπεράσματά σας:
-       στις 17-11-2011 πρόσκληση ενδιαφέροντος
-       στις 22/11/2011 Δημοσιεύεται στο site
-       στις 24-11-2011 καταθέτει την προσφορά ο ενδιαφερόμενος
-       στις 25-11-2011 το πρακτικό της επιτροπής
-       στις 28/11/2011 υπογράφεται η σύμβαση.

Όμως αυτό που είναι άξιο υπογράμμισης είναι η διάρκεια της σύμβασης, που καθορίζεται σε 10 ημέρες!
Στις 8/12/2011, με βάση τη
σύμβαση, θα πρέπει να παραδώσει τη μελέτη!
Το τι πρέπει να κάνει σε … δέκα ολόκληρες ημέρες, περιγράφεται αναλυτικά στη σύμβαση.

¨ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
…………………………………………..
Η μελέτη θα περιλαμβάνει:
Συγκέντρωση πληροφοριών
  • Οι ακόλουθες βασικές πληροφορίες θα πρέπει να συλλεχθούν για να αποτελέσουν τη βάση για τον καθορισμό των προϊόντων και υπηρεσιών με περιβαλλοντικά κριτήρια.
  • Οι σχετικές πληροφορίες με τα τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες.
  • Τεχνολογικά και τεχνικά δεδομένα των προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Απόψεις / προτάσεις από τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως η υποστήριξη των οργανώσεων, επαγγελματικών ενώσεων, προμηθευτών και τους εμπειρογνωμόνων.
  • Κατάλογος με τα σήματα πιστοποίησης για κάθε κατηγορία προϊόντων.
ΑΡΘΡΟ 2 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Θα πρέπει να καθοριστούν τα περιβαλλοντικά κριτήρια από:
  • την συγκριτική αξιολόγηση με τα σχετικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται σε άλλα υπάρχοντα συστήματα επισήμανσης, με έμφαση στα σχετικά με τα συστήματα που έχουν υιοθετήσει τη ανάλυση κύκλου ζωής (LCA) ως κριτήριο στην ανάπτυξή τους
  • την αναφορά σε διεθνή σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή ( ISO, EMAS κα) ισχύοντα πρότυπα.
 Εξέταση των κριτηρίων και της διαδικασίας έγκρισης
  • Ποια θα είναι και κατά ποιόν τρόπο η τελική αρχή κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα περιβαλλοντικά κριτήρια που θα εφαρμοστούν στο σύστημα.
  • Αναζήτηση δυνατότητας χορήγησης σήματος ποιότητας από τον Φ.Δ.¨.

Ξέρω, ρωτάτε πώς είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί μια τέτοια μελέτη σε μόλις 10 ημέρες?
Και εμείς, την ίδια απορία έχουμε!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...