Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011

ΕΠΕΙΓΟΝ: Προσλήψεις στο ΚΑΠΕ!!!


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 19/12/2011 και ώρα 14:00  !!!!!


Το ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) προτίθεται να προσλάβει με σύμβαση Μίσθωσης Έργου ετήσιας διάρκειας, εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
Οι θέσεις είναι 23, και αφορούν κυρίως Μηχανικούς.
Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται από πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, ήτοι :
α) Βιογραφικό σημείωμα, β) Φωτοτυπία 2 όψεων ταυτότητας, γ) Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών, δ) Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας(επικυρωμένες), ε) Ό,τι άλλο κρίνουν οι υποψήφιοι ότι άπτεται των απαιτούμενων προσόντων και εκτιμούν ότι θα βοηθήσει στην επιλογή τους. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει ομοίως να υποβάλουν και Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/1986) ότι τα αναφερόμενα στοιχεία είναι ακριβή και ότι έχουν τακτοποιημένες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.
Οι υποψήφιοι που θα πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία και ώρα που θα τους κοινοποιηθεί γραπτώς ή τηλεφωνικώς.
Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν ή
να αποσταλούν ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, από την
8η/12/2011 με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής στα γραφεία του ΚΑΠΕ την 19η/12/2011 και ώρα 14:00 στη Δ/νση : 19ο χλμ. Λεωφόρος Μαραθώνος, 19009 Πικέρμι Αττικής, υπόψη κας Αικ. Μπεχράκη, με την ένδειξη:
Αίτηση για την πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών, με Συμβάσεις Ανάθεσης Έργου, για την εκτέλεση Προγραμμάτων που υλοποιεί το ΚΑΠΕ.
Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν συγκεντρώσει όλα τα δικαιολογητικά ή δεν έχουν προλάβει να τα αποστείλουν εγκαίρως, μπορούν να στείλουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση και το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση : bechraki@cres.gr έως την 19η/12/11 και ώρα 14:00 προκειμένου οι υποψηφιότητές τους να γίνουν αποδεκτές και εν συνεχεία να αποστείλουν και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

….ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

1 σχόλιο:

George Mantjoros είπε...

Με προσωπικη συνεντευξη.
Μαλιστα.
ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ.
23 συμβασιουχοι.
Νομιζω οτι ο καημενος ο Τζεφρυ μολις προχθες μιλησε καμαρωνοντας, για προσληψεις μονο μεσω ΑΣΕΠ.
χαχαχαχα.......

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...