Παρασκευή 24 Αυγούστου 2012

Τέως Γενικοί Γραμματείς: Άλλοι παραιτήθηκαν και άλλοι παύθηκαν

Ως γνωστόν, με την αλλαγή των κυβερνήσεων οι Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων παραιτούνται και η κυβέρνηση διορίζει νέους.
Σε κάθε περίπτωση οι Γενικοί Γραμματείς είναι πολιτικά κυρίως πρόσωπα και αυτό ισχύει απανταχού και όχι μόνο στη χώρα μας. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες μικρές εξαιρέσεις, που αφορούν σε ιδιαίτερους τομείς, οπότε προβλέπεται συγκεκριμένη θητεία, αλλά και αυτοί διορίζονται με κοινοβουλευτικές διαδικασίες.
Έτσι λοιπόν και στο ΥΠΕΚΑ αντικαταστάθηκαν οι παλαιοί και ορίσθηκαν νέοι Γενικοί Γραμματείς.
Απορία προκαλεί το γεγονός ότι ό ένας Γενικός Γραμματέας παραιτήθηκε προηγουμένως, ενώ η άλλη Γενική Γραμματέας παύθηκε !!

Συγκεκριμένα:
1: Στην απόφαση του Πρωθυπουργού με …….  
  Αριθ.Πρωτ. οικ. 38794 /1-8-2012, αναγράφεται:
¨Παύουµε την Καλτσά Μαρία του ∆ηµητρίου,  Αρχιτέκτονα Μηχανικό,  από τη θέση του Γενικού Γραµµατέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής από 17/7/2012. 
Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

2: Στην απόφαση του Πρωθυπουργού με Αριθ.Πρωτ. 37036/31-7-2012 αναγράφεται:
¨Αποδεχόµαστε την δήλωση παραίτησης του ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Νεκτάριου του Ιωάννη, Επίκουρου καθηγητή Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης Πανεπιστηµίου Κρήτης, από τη θέση του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 
Ηπαρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.¨

Τα συμπεράσματα δικά σας.

(Μας το επισήμανε φίλος αναγνώστης- ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...