Πέμπτη 2 Αυγούστου 2012

Στην ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. η εκμετάλλευση των μεταλλείων χρυσού στο ΚΙΛΚΙΣ.


Ο ΧΡΥΣΟΣ ΜΑΣ ΦΕΡΝΕΙ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ


Και επίσημα,
με την αρ. πρωτ.: Δ8/Δ/Φ16.34/13269/2488 στις 31/7/2012 απόφαση, η επιτροπή για τα μεταλλεία χρυσού στο ΚΙΛΚΙΣ απεφάνθη και ο αρμόδιος Υφυπουργός απεδέχθη την κατακύρωση του διαγωνισμού στην ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

¨ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Αποδεχόμαστε τα υπ’ αρ. 1/14.3.2012, 2/21.3.2012, 3/23.5.2012, 4/5.6.2012, 5/11.6.2012 και 6/14.6.2012 πρακτικά συνεδριάσεων της Επιτροπής Διενέργειας του δημόσιου διεθνούς ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης δημόσιου μεταλλευτικού χώρου στις περιοχές Μεταξοχωρίου, Βάθης, Γερακαριού, Φύσκας, Κεντρικού, Μυλοχωρίου και Αντιγόνειας Νομού Κιλκίς, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, με τα οποία η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωσή του στην εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., η οποία συμπλήρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία.

Ο Υφυπουργός
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Ασημάκης Παπαγεωργίου¨

Λίγα λόγια για τον μεταλλευτικό χώρο:
Ο υπό εκμίσθωση........
Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος, είναι τμήμα του Εθνικού Χώρου Κιλκίς και της πρώην Παραχώρησης Μεταλλείου (Π.Μ.) υπ’ αρ. 26 ν. Κιλκίς, βρίσκεται στις περιοχές Μεταξοχωρίου, Βάθης, Γερακαριού, Φύσκας, Κεντρικού, Μυλοχωρίου και Αντιγόνειας του Κιλκίς, (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, Δήμος Κιλκλις) και υπάγεται διοικητικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης. Tα κύρια απαντώμενα ορυκτά στο χώρο είναι χαλκοπυρίτης και χρυσός.
Περιλαμβάνονται σε μεταλλοφορίες Cu-Au πορφυρικού τύπου με συγκεντρώσεις μαλαχίτη-αζουρίτη στην οξειδωμένη ζώνη τους, τόσο στη μεταλλοφορία της Βάθης- Γερακαριού όσο και σε αυτή του Μυλοχωρίου-Αντιγόνειας. Τα λοιπά απαντώμενα ορυκτά είναι βορνίτης, εναργίτης, γαληνίτης, σφαλερίτης, μαγνητίτης, σιδηροπυρίτης, χαλκοσίνης, κοβελίνης, αρσενοπυρίτης, βουρνονίτης και κουβανίτης.
Πιθανά αποθέματα (τόνοι):
·         15.000.000 στη Βάθη
·         8.130.000 στο μεταλλοφόρο σώμα ¨Αλέξια1¨, στην Αντιγόνεια-Γερακάρι
·         4.700.000 στο μεταλλοφόρο σώμα ¨Αντιγόνη¨, πρώην Π.Μ. 26, δυτικά του Μυλοχωρίου
Η μέση περιεκτικότητα των ανωτέρω είναι:
·         0,30% Cu και 0,8 g/t Au στο κοίτασμα της Βάθης
·         0,32% Cu στο κοίτασμα της Αντιγόνειας-Γερακαριού
·         0,35% Cu και 1,6-6,5 g/t Au στην πρώην ΠΜ 26 (στοιχεία από δύο
·         πυρηνοληπτικές γεωτρήσεις)

Να θυμίσουμε ότι έχουν ήδη αρχίσει οι έντονες αντιδράσεις στην περιοχή γι αυτή την εκμετάλλευση, με συμμετοχή και της Περιφέρειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...