Πέμπτη 24 Απριλίου 2014

Και οι Δελφοί φαιό νταμάρι ???

¨ - Τµήµα του χώρου επέµβασης βρίσκεται εντός των ζωνών προστασίας  του Αρχαιολογικού Χώρου Δελφών και ευρύτερου Δελφικού Τοπίου (ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ10/13624/725/27-3-91 - ΦΕΚ 259/Β΄/25-4-91 Υπουργική Απόφαση  «Καθορισµός ζωνών προστασίας Αρχαιολογικού  Χώρου Δελφών και ευρύτερου Δελφικού Τοπίου»  και ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/16921/835/27-3-07 – ΦΕΚ 141/ΑΑΠ/19-4-07  Υπουργική  Απόφαση  «Αναοριοθέτηση  κηρυγµένου αρχαιολογικού χώρου Δελφών και ευρύτερου Δελφικού Τοπίου»)
 - Ορισµένες από τις προτεινόµενες γεωτρήσεις, γειτνιάζουν µε οχυρωµατικό περίβολο κλασσικής – ελληνιστικής περιόδου στη Βίνιανη αποδιδόµενο  στους  Εσπερίους Λοκρούς, ¨.

Αυτό αναγράφει η ....
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) με Αρ. Πρ. οικ. 21186/549/22-4-2014, την οποία υπογράφει ο Υπουργός ΠΕΚΑ κος Ι. Μανιάτης και έχει σαν θέμα:
¨Τροποποίηση της υπ. αρ. πρωτ. οικ.105329/17-1-2003 Κ.Υ.Α. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.– ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΄΄Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την έρευνα κοιτασµάτων βωξίτη, µε την ανόρυξη 180 γεωτρήσεων, σε χώρο έκτασης 38.305.000 τ.µ. , από την «ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ ΑΜΕ», στις θέσεις «ΣΠΑΡΤΕΡΟ»,  «ΠΑΠΠΑ ΛΑΚΚΑ», «ΜΥΛΟΙ», «ΚΑΤΑΦΕΙΔΙ», (ΟΠ 140, ΟΠ 144, ΟΠ 192 & ΟΠ 241) Δήµου  Άµφισσας, Νοµού Φωκίδας’’,  όπως τροποποιήθηκε και ανανεώθηκε µε την υπ. αρ. οικ. 133123/2920/8-11-11 απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ¨.

Τι να σχολιάσουμε….

Ανάπτυξη με καταστροφή του Αρχαιολογικού Χώρου Δελφών και του ευρύτερου Δελφικού Τοπίου δεν είναι ανάπτυξη!!!!!

ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ ΑΜΕ:  Μέλος του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Ολόκληρη η απόφαση ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...