Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014

Τα επικίνδυνα απόβλητα θα διατίθενται στο ΧΔΒΑ Καρδιάς της ΔΕΗ στην Πτολεµαΐδα

Τελικά βρήκαν τη λύση !!!
Τα επικίνδυνα απόβλητα (βιομηχανικά, κλπ) από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις Ηπείρου-Δυτικής  Μακεδονίας,  Μακεδονίας-Θράκης,  Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Αττικής θα διατίθενται στο Χώρο  Διαχείρισης Βιοµηχανικών αποβλήτων (ΧΔΒΑ) Καρδιάς της ΔΕΗ στην ΠτολεµαΐδαΤο 2007 με βάση το Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, οι παραγόμενες ποσότητες ετησίως ήταν 333.155 τόννοι. Στη χώρα μας υπάρχουν μόνο δύο αδειοδοτημένοι χώροι  Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ):
1 ΧΥΤΕΑ ΔΕΗ (ΧΔΒΑ Καρδιάς)
2 ΧΥΤΕΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Βοιωτία)
Το 2012, παράλληλα με την ενσωμάτωση σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών, είχε αποφασισθεί να δημιουργηθούν σε πανελλήνια κλίμακα δύο Χώροι Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ), ένας στο βορρά και ένας στο νότο.
Η λύση του βορρά περιορίστηκε στην αδειοδότηση ΧΥΤΕΑ στα ορυχεία Καρδιάς στην Πτολεμαΐδα αποκλειστικά όμως για τον αμίαντο της ΔΕΗ.
Η λύση του νότου στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη απέτυχε επειδή επιχειρήθηκε συγκαλυμμένα να διευρυνθεί η δραστηριότητά του στη συνολική διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων. Το έργο ανατέθηκε το καλοκαίρι του 2010, αλλά έπειτα από αντιδράσεις και προσφυγές,  η ....
Ευρωπαϊκή Ένωση ακύρωσε το διαγωνισμό και τη χρηματοδότηση του έργου, για περιβαλλοντικούς λόγους

Ο  χώρος  διαχείρισης των βιοµηχανικών αποβλήτων (ΧΔΒΑ) βρίσκεται στο  Ορυχείο Καρδιάς, µέσα στην περιοχή των λιγνιτωρυχείων Πτολεµαΐδας, και  έχει  έκταση περίπου 260 στρέµµατα. Ο ΧΔΒΑ διαθέτει ήδη πέντε (5) κυψέλες, οι οποίες έχουν δεχτεί τα προηγούµενα χρόνια  απόβλητα  αµιαντοτσιµέντου της ΔΕΗ, περίπου 18.000 τόνοι από τις αναβαθμίσεις των Πύργων Ψύξης των λιγνιτικών Σταθμών Παραγωγής του Βορείου Συστήματος και στη συνέχεια σφραγίστηκαν και αποκαταστάθηκαν.  

Πρίν ένα μήνα περίπου, στις 14 Οκτωβρίου 2014, η Γενική Γραμματέας του ΥΠΕΚΑ κα Νάντια Γιαννακοπούλου αποφάσισε την ¨Έγκριση Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) για το έργο «Κατασκευή τριών νέων κυψελών εντός υφιστάµενου Χώρου Διαχείρισης Βιοµηχανικών Αποβλήτων σε λιγνιτωρυχείο της ΔΕΗ Α.Ε.»
Με  την  νέα απόφαση (αρ. πρωτ. 175510 και ΑΔΑ: ΒΧΗΒ0-37Ε)  εξειδικεύονται οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή τριών (3) νέων  κυψελών στις οποίες µπορούν να διατίθενται στερεά, µη ανακυκλώσιµα επικίνδυνα απόβλητα

Συγκεκριμένα αναγράφεται:
¨1.3 Προέλευση και ποσότητες αποβλήτων
Από τα επικίνδυνα απόβλητα του προηγούµενου πίνακα, οι κωδικοί των κεφαλαίων 10, 12 και 17 του ΕΚΑ θα προέρχονται από βιοµηχανικές και  στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, Μακεδονίας-Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Αττικής. Ειδικότερα για τη ΔΕΗ Α.Ε., θα γίνονται αποδεκτά απόβλητα των κωδικών αυτών από τις εγκαταστάσεις της σε όλη τη χώρα. 
Τα επικίνδυνα απόβλητα του Κεφαλαίου19 του ΕΚΑ θα προέρχονται από τον αποτεφρωτήρα που λειτουργεί στην Αττική, ενώ θα µπορούν να διατεθούν και αντίστοιχα απόβλητα από τον αποτεφρωτήρα που προβλέπεται να κατασκευαστεί στη Β. Ελλάδα.
Η συνολική χωρητικότητα των τριών νέων κυψελών θα είναι 94.200m¨.

Τα µη ανακυκλώσιµα, στερεά, επικίνδυνα απόβλητα, που µπορούν να γίνονται  αποδεκτά για διάθεση στον ΧΔΒΑ και ικανοποιούν τα κριτήρια της Απόφασης 2003/33 του Συµβουλίου της ΕΕ, είναι:
·       Πτητική  τέφρα και σκόνη λέβητα πετρελαίου.
·       Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες.
·       Στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες.
·       Σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες.
·       Στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες.
·       Σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής (από τη θερµική µεταλλουργία µολύβδου).
·       Σκόνη καυσαερίων (από τη θερµική µεταλλουργία µολύβδου).
·       Άλλα σωµατίδια και σκόνη (από τη θερµική µεταλλουργία µολύβδου).
·       Σκόνη καυσαερίων.
·       Απόβλητα υλικών αµµοβολής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες.
·       Μονωτικά υλικά που περιέχουν αµίαντο.
·       Άλλα µονωτικά υλικά που αποτελούνται από  επικίνδυνες ουσίες ή τις περιέχουν.
·       Υλικά δοµικών κατασκευών που περιέχουν αµίαντο.
·       Τέφρα και σκωρία κλιβάνου που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες.
·       Πτητική τέφρα που περιέχει επικίνδυνες ουσίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...