Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014

Η ρύπανση εσωτερικών χώρων και τα ¨άρρωστα¨ κτίρια (μέρος 1)


Η ρύπανση του αέρα εσωτερικών χώρων είναι ο όγδοος πιο σημαντικός παράγοντας κινδύνου ασθένειας, ευθύνεται για το  2,7% της παγκόσμιας επιβάρυνσης (4% στις χώρες χαμηλού εισοδήματος). Συντηρητικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι 1,5 - 2.000.000 θάνατοι κάθε χρόνο παγκοσμίως θα μπορούσαν να αποδοθούν στη ρύπανση του αέρα των εσωτερικών χώρων.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση εσωτερικού χώρου είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την έκθεση σε συγκεκριμένες  ουσίες που βρέθηκαν σε σπίτια, σχολεία, μέσα μεταφοράς και σταθμούς του μετρό. Περισσότερες από 900 διαφορετικές χημικές ενώσεις έχουν ανιχνευθεί στον αέρα εσωτερικών χώρων και ορισμένοι ρύποι μπορεί να έχουν 2-5 φορές μεγαλύτερη συγκέντρωση σε εσωτερικούς χώρους απ’ ό,τι έξω από κτίρια.
Η σοβαρότητα του προβλήματος προσδιορίζεται από δύο κυρίως  παράγοντες: α) τη μεγάλη παραμονή στους εσωτερικούς χώρους, αφού οι περισσότεροι άνθρωποι περνούν μέσα σε αυτούς, κατά μέσο όρο, το 50-90% του χρόνου τους και β) τη διαπίστωση ότι οι ρύποι του εσωτερικού περιβάλλοντος προκαλούν μια μεγάλη ποικιλία σοβαρών ασθενειών που επηρεάζουν δυσμενώς την ικανότητα, την απόδοση και τη συμπεριφορά   μας. 

Η ποιότητα του αέρα καθορίζεται από ένα πλήθος παραμέτρων, όπως: τις εσωτερικές συγκεντρώσεις αερίων ιόντων, αερίων, χημικών ενώσεων, αερομεταφερόμενων σωματιδίων, βιολογικών ρύπων, καθώς και τις συγκεντρώσεις ραδιενεργών στοιχείων. Επιπλέον, ...
εξαρτάται από τις τιμές εσωτερικής θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας, το ρυθμό εναλλαγής του εσωτερικού με τον εξωτερικό αέρα, το φωτισμό του χώρου, το θόρυβο, τις υπάρχουσες οσμές μέσα στο χώρο και από την ύπαρξη ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

Οι  κυριότερες πηγές χημικής και βιολογικής ρύπανσης εσωτερικών χώρων (indoor) είναι:
·       ο άνθρωπος και τα ζώα
·       τα οικοδομικά υλικά
·       η επίπλωση και η διακόσμηση
·       οι εγκαταστάσεις θέρμανσης, κλιματισμού και προετοιμασίας φαγητού
·       ο καπνός από το τσιγάρο
·       οι επενδύσεις (χρωματισμοί, βερνίκια, πατώματα κ.λ.π.)
·       τα προϊόντα συντήρησης και καθαριότητας των κτιρίων
·       οι κόλες και οι διαλύτες
·       η χρήση μηχανημάτων όπως οι εκτυπωτές, τα plotter, και τα φωτοτυπικά μηχανήματα
·       το εξωτερικό περιβάλλον

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την εσωτερική ατμοσφαιρική
ποιότητα είναι:
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ
Θερμοκρασία (20-26ο C), σχετική υγρασία (20-70%), αερισμός (περίπου 8l/s κατά άτομο, απουσία καπνιστών), φωτισμός, θόρυβος (<70-80 dB) και δονήσεις
ΦΥΣΙΚΟΙ
Σκόνη, αιωρούμενα σωματίδια (προϊόντα καύσης, ίνες αμιάντου, υαλονήματα), βαρέα μέταλλα, τοξικά στοιχεία (Pb, Cd, As, Hg, κα.), ιόντα, πτητικές οργανικές ενώσεις
ΧΗΜΙΚΟΙ
Ανόργανες αέριες ενώσεις (SO2, NOx, O3, Rn, κ.α.), μικροοργανισμοί (ιοί, βακτίρια, μύκητες, κ.α)
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ
Αλλεργιογόνα (γύρη, έντομα, ζώα, κ.α)

Σημειώνεται ότι σε εσωτερικούς χώρους όπου συχνάζουν καπνιστές, ο καπνός είναι η κύρια πηγή των αιωρούμενων σωματιδίων (PM) και αντιπροσωπεύουν το 50-90% της συνολικής συγκέντρωσης.

Η ρύπανση των εσωτερικών χώρων προκαλεί:
·       επιπτώσεις στο αναπνευστικό (άσμα, αλλεργίες κ.λ.π.)
·       ερεθισμούς στο δέρμα και στη βλεννογόνο
·       επιπτώσεις στο νευρικό σύστημα
·       επιπτώσεις στο καρδιαγγειακό σύστημα
·       επιπτώσεις στο γαστρεντερικό  σύστημα
·       επιπτώσεις στο αναπαραγωγικό σύστημα
·       μολύνσεις και δηλητηριάσεις

Συνεχίζεται στην επόμενη ανάρτηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...