Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014

Η έκδοση αδειών για αιολικά με ¨παραπλανητικά¨ στοιχεία συνεχίζεται !!!

Το 2012 η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) είχε δώσει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (απόφαση ΡΑΕ 239/2012) σε αιολικό σταθμό ισχύος 48 ΜW στη θέση «Πέντε Κορυφές», των Δημοτικών Ενοτήτων Φραγκίστας και Βίνιανης, του Δήμου Αγράφων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.
Πριν λίγες ημέρες (23/10/2014) ανακάλεσε την άδεια ¨.. δεδομένου  ότι  η  χορήγηση  της  άδειας  παραγωγής  βασίστηκε  σε εσφαλμένα και παραπλανητικά στοιχεία..¨.!

Στο αιτιολογικό ....
της απόφασης ανάκλησης, αναγράφεται :
¨…Μεταξύ αυτών, και προκειμένου να τεκμηριωθεί η οικονομική επάρκειά της για την υλοποίηση του έργου, όπως προβλέπεται στο στοιχείο στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Κανονισμού, η αδειούχος προσκόμισε και έγγραφα που πιστοποιούν την πρόθεση τραπεζικής χρηματοδότησης του εν λόγω έργου. Με την υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-124994/27.10.2010 Επιστολή Πρόθεσης (letter of intent), της τράπεζας SWISSFIRST BANK (LIECHTENSTEIN) AG που υπεβλήθη στην Αρχή ως συνημμένο έγγραφο στην ως άνω Αίτηση της Εταιρείας, το παραπάνω τραπεζικό ίδρυμα δήλωσε την κατ΄ αρχήν πρόθεση χρηματοδότησης του έργου.

Το παραπάνω έγγραφο, όπως και όλα τα υπόλοιπα, συνοδεύτηκαν και από τις από 27-10-2010 υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, στην οποία δήλωνε ότι όλα τα στοιχεία που υπέβαλε στην Αρχή είναι αληθή. Με βάση την πληρότητα του φακέλου και την επάρκεια των στοιχείων που προσκομίστηκαν εν προκειμένω, η Αρχή προχώρησε στην αξιολόγηση της Αίτησης και την έκδοση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-03165 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (απόφαση ΡΑΕ 239/2012).

Εν συνεχεία όμως, στα πλαίσια δειγματοληπτικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από την Αρχή, ερευνώντας, μεταξύ άλλων, την ανωτέρω άδεια παραγωγής, προέκυψαν αμφιβολίες ως προς τη γνησιότητα της συγκεκριμένης και προσκομισθείσας επιστολής πρόθεσης τραπεζικής χρηματοδότησης (letter of intent). Στην αλληλογραφία (email) που ακολούθησε με την Τράπεζα BANQUE PASCHE (LIECHTENSTEIN) SA. (FORMER SWISSFIRST BANK (LIECHTENSTEIN) AG) η οποία φαίνεται να έχει χορηγήσει το εν λόγω έγγραφο, η Τράπεζα, με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-180190/27.01.2014 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), απάντησε κατηγορηματικά πως η εν λόγω επιστολή δεν είναι γνήσια.
Κατόπιν αυτών, η Αρχή, ως όφειλε, διαβίβασε στην Εισαγγελία την υπόθεση με όλα τα σχετικά έγγραφα, προκειμένου να ερευνηθεί το ποινικό σκέλος αυτής…¨.

Οι σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ (ΕΔΩ και ΕΔΩ)

Σε παρόμοια περίπτωση πριν λίγες ημέρες (ανάρτησή μας ΕΔΩ), ρωτούσαμε πόσες άλλες άδειες έχουν εκδοθεί με ¨εσφαλμένα και παραπλανητικά στοιχεία¨. Η απάντηση μάλλον είναι: Πολλές!!!!!!
Επαναφέρουμε και το ερώτημα : Γιατί δεν γίνεται έλεγχος των στοιχείων πριν εκδοθεί η άδεια ???

Ελπίζουμε η δικαιοσύνη να το διερευνήσει σε βάθος.
Η ¨πράσινη¨ ανάπτυξη κρύβει πολλά μυστικά !!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...