Τετάρτη 15 Μαΐου 2013

Στην αναμπουμπούλα η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ χαίρεται !!!

Ενώ τα επεισόδια στην Χαλκιδική καλά κρατούν το ΥΠΕΚΑ χορηγεί τη μια άδεια μετά την άλλη στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ για την εξόρυξη χρυσού.

Τελευταία εξέλιξη η απόφαση με αρ. πρωτ.: Δ8/Γ/Φ.12.7/9452/1794 στις 13–5–2013 με θέμα: 
¨Χορήγηση στην εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ" άδειας εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της “Μονάδας Εμπλουτισμού Σκουριών” του υποέργου “Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών” του έργου “Μεταλλευτικές - Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας” στη περιοχή της Δ.Κ Μεγάλης Παναγίας, του Δήμου Αριστοτέλη, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.¨

Στην απόφαση αυτή διαβάζουμε ότι:
Ο Συνολικός Προϋπολογισμός της εγκατάστασης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της “Μονάδας Εμπλουτισμού Σκουριών” , ανέρχεται σε 212.765.992,75 €
Και
Η Συνολική ισχύς της εγκατάστασης ανέρχεται σε: 42.817,36 KW (67.308,00 KVA)

Αυτό όμως που μας έκανε εντύπωση είναι...
η παράγραφος (στ) στα έχοντας υπόψη:
¨στ. Την υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, όπως ισχύει, του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ", ότι κατά την παραγωγική διαδικασία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που αναφέρονται στο θέμα, δεν παράγονται υγρά απόβλητα, ενώ το σύνολο των νερών ανακυκλώνονται εντός των εγκαταστάσεων για χρήση βιομηχανικού νερού.¨.

Δηλαδή, εάν έχουμε καταλάβει σωστά,
μια ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ είναι αρκετή να πεισθούν οι αρμόδιοι για την παραγωγή ή μη υγρών αποβλήτων ???

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...