Παρασκευή 24 Μαΐου 2013

Μετά από 3+1 χρόνια …πράσινης ανάπτυξης, τώρα ζητούνται επιθεωρητές για τον ΑΣΩΠΟ !!!

Με ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του Υπουργού ΠΕΚΑ (Αριθ.Πρωτ.: οικ. 31687/22-5-2013) προσκαλούνται Δημόσιοι Υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων για να αποσπασθούν και να στελεχώσουν τον Τομέα Στερεάς Ελλάδας της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.)

Αφού πρώτα η ¨πράσινη¨ ανάπτυξη διέλυσε την Ειδική Υπηρεσία των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, τώρα οι ίδιοι (τίποτα δεν έχει αλλάξει) αποφάσισαν να στελεχώσουν τον τομέα επιθεωρητών στη Στερεά Ελλάδα (για τον Ασωπό) και μάλιστα με τις ίδιες ¨πράσινες¨ συνταγές !!
Κάλλιο αργά παρά ποτέ, αρκεί να καθαρίσει πρώτα το θολό οργανωτικό και λειτουργικό πλαίσιο, που έχει δημιουργηθεί με τις συνεχείς παρεμβάσεις …αναβάθμισης και να συνδυασθεί με την ουσιαστική επανασύσταση ολόκληρης της Υπηρεσίας των Επιθεωρητών!

Ένα μικρό flashback:
Να θυμίσουμε τι έλεγε η κα Μπιρμπίλη το 2009 όταν επισκέφθηκε τα Οινόφυτα και αφού προηγουμένως είχε … αναβαθμίσει την υπηρεσία των Επιθεωρητών:
¨ Η σημερινή μας παρουσία στα Οινόφυτα σηματοδοτεί την έναρξη μιας σημαντικής περιόδου αγώνων και προσπαθειών, που οφείλουμε σε όλους τους κατοίκους αυτής της περιοχής και ιδιαίτερα σε αυτούς που ανέδειξαν το πρόβλημα πιέζοντας την Πολιτεία να αναλάβει δράση….¨.
¨…Το ΥΠΕΚΑ είναι αποφασισμένο να σταματήσει το μείζον αυτό περιβαλλοντικό έγκλημα και να ξαναδώσει ζωή και ελπίδα στην περιοχή, παρακαταθήκη για το παρόν και το μέλλον των νεότερων γενιών…¨.
¨…Με την προσπάθεια αυτή – που αφορά όλους μας – υλοποιούμε στην περιοχή σας στόχους της πράσινης – αειφόρου ανάπτυξης, μέσα από μέτρα, που μπορούν να υλοποιηθούν και σε άλλες περιοχές με αντίστοιχα προβλήματα, όπως η περιοχή της Μεσσάπιας στην Εύβοια….¨.

Το τι έχει γίνει από τότε μέχρι σήμερα, για το σημαντικό πρόβλημα του Ασωπού, το γνωρίζετε!! ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ!!!
Αντιθέτως, οι προσπάθειες των …αρμοδίων επικεντρώθηκαν στο θάψιμο της αλήθειας !!
(Λεπτομέρειες σε πάρα πολλές αναρτήσεις μας)

Για τις ειδικότητες, τα προσόντα, τον...
αριθμό, κλπ, η απόφαση αναγράφει:

¨ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Για την υποβολή υποψηφιοτήτων, τους υπαλλήλους, μόνιμους ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε δημόσιες υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποσπασθούν για τρία (3) έτη.
Αριθμός θέσεων
Οι διαθέσιμες προς πλήρωση κενές θέσεις προσωπικού για τον Τομέα Στερεάς Ελλάδας της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.) κατά αριθμό και κατηγορία-κλάδο-ειδικότητα περιγράφονται ως εξής:
 • Μία (1) θέση Επιθεωρητή Περιβάλλοντος ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 • Μία (1) θέση Επιθεωρητή Περιβάλλοντος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
 • Δύο (2) θέσεις Επιθεωρητών Περιβάλλοντος ΠΕ Χημικών Μηχανικών
 • Μία (1) θέση Επιθεωρητή Περιβάλλοντος ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
 • Μία (1) θέση Επιθεωρητή Περιβάλλοντος ΠΕ Μεταλλειολόγων Μηχανικών
 • Τέσσερις (4) θέσεις Επιθεωρητών Περιβάλλοντος ΠΕ Περιβάλλοντος [ δύο (2) θέσεις ειδικότητας Χημικών και δύο (2) θέσεις ειδικότητας Μηχανικών Περιβάλλοντος ή Περιβαλλοντολόγων]
 • Μία (1) θέση Επιθεωρητή Περιβάλλοντος ΠΕ Γεωτεχνικών ειδικότητας Δασολόγων
 • Μία (1) θέση ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
 • Μία (1) θέση ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
Προσόντα , προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Τα προσόντα, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής με βάση τα οποία θα γίνει η επιλογή των υποψηφίων, είναι αυτά που περιγράφονται με τις διατάξεις του Π.Δ. 165/2003 (Α 137) και του αρ.22, παρ. 2,3 & 6 του Ν. 4014/2011 (Α 209 ).
Για την αξιολόγηση των αιτήσεων θα συσταθεί από τον Ειδικό Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας αντίστοιχη επιτροπή υπαλλήλων.
Αιτήσεις-Πληροφορίες
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν υπογεγραμμένη αίτηση υποψηφιότητας στα γραφεία της Δ/νσης Διοικητικού του ΥΠΕΚΑ (Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα) αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναγράφουν τα πλήρη ατομικά, υπηρεσιακά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας τους στην αίτησή τους και συνημμένα με αυτή να συνυποβάλλουν:
Α. Βιογραφικό σημείωμα και υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια και την πιστότητα του περιεχομένου του.
Β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του ισχύοντος διαβατηρίου.
Επιπλέον έγγραφα όπως :βεβαιώσεις από την Υπηρεσία τους για τα καθήκοντα, την εμπειρία και τον χρόνο προϋπηρεσίας των υπαλλήλων, βεβαιώσεις εμπειρίας-προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα( σχετική με τα προαναφερόμενα στα ζητούμενα προσόντα), εκθέσεις αξιολόγησης τελευταίας τριετίας, τίτλοι σπουδών είναι δυνατόν να ζητηθούν σε δεύτερη φάση.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Διοικητικού του ΥΠΕΚΑ στο τηλέφωνο 213 1515 163 ή στην Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο τηλέφωνο 210 6974714 ή στην Ε.Υ.Ε.Π στο τηλέφωνο 2108701810, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες…¨.

Από την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ απουσιάζουν:
 • Η προθεσμία υποβολής της αίτησης και
 • η έδρα της νέας υπηρεσίας

Αντί επιλόγου:
Η κα Μπιρμπίλη, στην προαναφερθείσα  παρουσίαση στα Οινόφυτα το 2009 για τα μέτρα του Ασωπού, είχε πει!!
Η «τραγωδία» του Ασωπού είναι στο χέρι όλων μας να πάρει τέλος!
Εμείς θα το αλλάζαμε λίγο σε:
Η «τραγωδία» του Ασωπού είναι στο χέρι της Δικαιοσύνης να πάρει τέλος!

Ολόκληρη η απόφαση  ΕΔΩ

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ασωπός: το Κράτος υπέθαλψε το περιβαλλοντικό έγκλημα λέει το CISD

Το CISD υποστηρίζει ότι το ελληνικό Κράτος ουσιαστικά υπέθαλψε την περιβαλλοντική καταστροφή του Ασωπού, καλεί τις επιχειρήσεις που ρυπαίνουν να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν και καταθέτει τις προτάσεις του για αναστροφή της κατάστασης.
http://www.econews.gr/2013/06/10/cisd-asopos-101243/

Σχόλιο: πόσοι από τους ανώτερους δημόσιους υπαλλήλους του αρμόδιου υπουργείου πρέπει να πάνε σπίτι τους; Λόγω ανεπάρκειας προσόντων στις διοικητικές θέσεις που βρίσκονται;
Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες για αυτό;
Πάντως άλλες εξεταστικές και έρευνες, εντός ή εκτός βουλής δεν τις αντέχουμε. Συνήθως δεν καταλήγουν κάπου και επομένως τζάμπα ξοδεύεται χρόνος αλλά κυρίως και χρήμα προς όσους τις παρακολουθούν - συμμετέχουν.

katalytikos είπε...

Υπάρχουν ευθύνες σε πολλά επίπεδα!!!!
Αν δεν φωτισθούν όλες οι πλευρές της υπόθεσης , δεν πρόκειται να βρεθεί και λύση στο πρόβλημα.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...