Τετάρτη 22 Μαΐου 2013

Ποιοί και γιατί … ξέχασαν να εναρμονίσουν ένα ολόκληρο άρθρο οδηγίας για τα καύσιμα των αυτοκινήτων???

Τα πρόσθετα στα καύσιμα είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο με σημαντικές επιπτώσεις, στο περιβάλλον και στην υγεία, αλλά κανένας αρμόδιος δεν τολμά να αγγίξει!!!
Το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό του προσθέτου ΜΜΤ για την αύξηση του αριθμού οκτανίου των βενζινών, για το οποίο μάλιστα υπάρχει και κοινοτική οδηγία!!!!
Στις 30/3/2012, όταν Υπουργός ΠΕΚΑ ήταν ο κος Παπακωνσταντίνου, ψηφίσθηκε ο νόμος 4062/2012 (Α΄ 70/30.3.2012) «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού – Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ – Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) – Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)».

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι από το σχετικό κεφάλαιο για την ¨Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ¨ απουσιάζει το άρθρο 8α σχετικό με τα πρόσθετα στα καύσιμα και το ΜΜΤ

Το MMT είναι μια ένωση του Μαγγανίου (Mn) και η προαναφερόμενη  οδηγία περιορίζει την παρουσία των MMT στα καύσιμα σε 6mg/lt το 2011 και στα 2mg/lt από το 2014.
Το άρθρο αυτό...
αναφέρει επίσης:
¨…..
4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τοποθετείται επιγραφή που αφορά την περιεκτικότητα του καυσίμου σε μεταλλικό πρόσθετο σε όλα τα σημεία στα οποία διατίθεται στους καταναλωτές καύσιμο με μεταλλικό πρόσθετο.
5. Η επιγραφή περιέχει το ακόλουθο κείμενο: "Περιέχει μεταλλικά πρόσθετα".
6. Η επιγραφή τοποθετείται στο μέρος στο οποίο παρέχονται πληροφορίες για τον τύπο του καυσίμου, σε σαφώς ορατή θέση. Το μέγεθος της επιγραφής και των στοιχείων επ’ αυτής είναι αρκετά μεγάλο ώστε αυτή να είναι ευδιάκριτη και ευανάγνωστη…".
Φυσικά δεν έχετε δει αυτή την προειδοποιητική πινακίδα σε κανένα πρατήριο καυσίμων!!!!

Όμως, οι μελέτες για τις επιπτώσεις την προσθήκης του ΜΜΤ στα καύσιμα συνεχίζονται και τα ευρήματα είναι ανησυχητικά
Α: ΥΓΕΙΑ
Οι επιπτώσεις λόγω της τοξικότητας εντοπίζονται κυρίως στον εγκέφαλο, στους πνεύμονες, και στους όρχεις. Σε υψηλές δόσεις, όπως σε ορισμένους χώρους εργασίας, το μαγγάνιο προκαλεί μια σοβαρή, εκφυλιστική νευρολογική κατάσταση όπως η νόσος του Parkinson. Αυτή η ασθένεια, γνωστή ως manganism, ξεκινά με απώλεια της όρεξης, απάθεια, κόπωση, ψυχωτική συμπεριφορά και αδεξιότητα. Τα τελικά στάδια περιλαμβάνουν ανέκφραστο πρόσωπο, δυσκολία στην έναρξη των κινήσεων, ένα συρτό βάδισμα, και τρόμο. Σε χαμηλότερα επίπεδα έκθεσης, έχει παρατηρηθεί καθυστέρηση του χρόνου αντίδρασης, κακό συντονισμό χεριών-ματιών, απώλεια μνήμης και τρόμο.
Στα άτομα υψηλού κινδύνου περιλαμβάνονται τα βρέφη, οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με έλλειψη σιδήρου, τα άτομα με νόσο του Πάρκινσον και οι εργαζόμενοι που εκτίθενται σε βενζίνη ή τα καυσαέρια των οχημάτων.
Αρκετές μελέτες δείχνουν επίσης επίδραση του μαγγανίου σε χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς και την ικανότητα μάθησης στα παιδιά
Β: ΟΧΗΜΑΤΑ
Οι επιπτώσεις εντοπίζονται, λόγω των επικαθήσεων που δημιουργούνται, στο θάλαμο καύσης, στις βαλβίδες, στον καταλύτη, στα μπουζί, στον αισθητήρα λ , κλπ (εμφανίζονται στην αρχική φωτο).

Τα ερωτήματα λοιπόν που προκύπτουν για την Ελληνική αγορά είναι:
  • Χρησιμοποιείται το πρόσθετο ΜΜΤ στα καύσιμα?
  • Από ποιες εταιρείες?
  • Έχουν γίνει σχετικοί έλεγχοι?
  • Τηρούνται οι προδιαγραφές της οδηγίας?
Φίλοι αναγνώστες, μην ξεχνάτε,
Τα περισσότερα παράνομα μπουκαλάκια από ΚΙΝΑ ΙΝΔΙΑ, κλπ, που κάποιοι επιτήδειοι πωλούν ως βελτιωτικά καυσίμων, στηρίζονται στο ΜΜΤ!!!

Είναι πολλά τα λεφτά ……!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...