Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013

Το ΥΠΕΚΑ χρηματοδοτεί μελέτη κλιματικής αλλαγής με 402.000 ευρώ, για να μην …βουλιάξουν το Μπουένος Αϊρες, το Σίδνεϊ και το Τόκιο

Ποιό είναι το συνολικό ποσό που διατίθεται για μελέτες κλιματικής αλλαγής από το ΕΣΠΑ και τ΄ άλλα ταμεία ??

Διαβάσαμε πριν λίγες ημέρες στο in.gr  ότι:
¨Το Μπουένος Αϊρες, το Σίδνεϊ και το Τόκιο είναι οι πόλεις που απειλούνται περισσότερο από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ως το τέλος του αιώνα (!!!!!!). Αντιθέτως για τη Νέα Υόρκη τα πράγματα μάλλον δεν θα είναι τόσο δραματικά όσο υποστηρίζουν οι προηγούμενες προβλέψεις ενώ στη Μεσόγειο η άνοδος των νερών θα είναι κατά το ένα τρίτο μικρότερη από αυτή που «έβλεπαν» ως τώρα οι εκτιμήσεις.¨.
Θυμίζουμε ότι όλα τα μοντέλα και οι μεσοπρόθεσμες προβλέψεις των κλιματολόγων έχουν πέσει πολύ έξω!!.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα:
Τα τελευταία 16 χρόνια δεν έχει παρατηρηθεί καμιά αύξηση στη θερμοκρασία της γης, παρά τα αντίθετα τρομοκρατικά σενάρια των κλιματολόγων. ( dailymail ).

Το ΥΠΕΚΑ λοιπόν με την απόφαση (αρ. πρωτ. οικ: 8591/γ/08-02-2013 )  εγκρίνει την προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση μελέτης με τίτλο “Υποστηρικτικές δράσεις για απογραφές αερίων  του θερμοκηπίου  σε  εφαρμογή κοινοτικών  οδηγιών  και διεθνών  συμβάσεων”
Η απόφαση αναγράφει επίσης:
¨Η  προϋπολογιζόμενη  δαπάνη  είναι  402.000,00    (τετρακόσιες  δύο  χιλιάδες  ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (23%) και βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού των Δημοσίων Επενδύσεων Έργο  2012ΣΜΟ7580003  της ΣΑΜ  075/8.  Το συγκεκριμένο έργο συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΠΠΕΡΑΑ από το Διαρθρωτικό Ταμείο ΕΤΠΑ.¨.

Θα πείτε ότι αυτό είναι στις κοινοτικές μας υποχρεώσεις!
Συμφωνούμε και καταλαβαίνουμε τις υποχρεώσεις, που έχουμε ως κράτος μέλος της Ε.Ε, αλλά αυτό....
που δεν καταλαβαίνουμε είναι άλλο!!

Μέχρι το 2012 και σε ετήσια βάση γίνεται η απογραφή των αερίων θερμοκηπίου ως κοινοτική υποχρέωση και συντάσσεται η σχετική έκθεση, η οποία αποστέλλεται στα αρμόδια κοινοτικά όργανα για να ελέγξουν κατά πόσο η χώρα καλύπτει τους στόχους που έχουν τεθεί.
Το 2011 και το 2012 με αποφάσεις του πράσινου ταμείου το έργο ¨Διενέργεια απογραφών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου¨ είχε ανατεθεί στο Εθνικό  Μετσόβιο  Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) - Σχολή Χημικών Μηχανικών, με κόστος 184.500 ευρώ!!!
Να υπογραμμίσουμε ότι και αυτό το ποσό και μάλιστα σε ετήσια βάση, είναι πάρα πολύ υψηλό!!!
(Αναζητείστε στη Διαύγεια τις αποφάσεις με ΑΔΑ: 45ΨΟ46Ψ844-2Μ6 και ΑΔΑ: ΒΕΦ246Ψ844-9ΛΥ).

Τώρα γιατί το 184.500 ευρώ έγινε 402.000 ευρώ??
Είναι το ίδιο έργο?? Θα γίνει κάποια άλλη απογραφή?? Θα γίνουν και οι δύο μελέτες ταυτόχρονα??? Έχουν άλλο χρονικό ορίζοντα??
Τι ακριβώς συμβαίνει??

Κλείνοντας θα πρέπει να τονίσουμε ότι τέτοιου είδους μελέτες, όπως είναι η απογραφή ρύπων,  θα πρέπει να εκπονούνται από τις ίδιες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Εάν δεν μπορούν να το κάνουν, μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας σε αυτό το αντικείμενο, τότε ……

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...