Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2013

Είναι οι ΑΠΕ ανεξάντλητες πηγές ενέργειας ???Στο ερώτημα του τίτλου η προφανής απάντηση, αφού αναφερόμαστε κυρίως στον ήλιο και στον άνεμο, θα ήταν ΝΑΙ
Είναι όμως έτσι??

Για να μετατραπεί η ηλιακή και η αιολική ενέργεια σε ηλεκτρικό ρεύμα απαιτούνται πρώτες ύλες και υλικά, πολλές φορές μάλιστα σπάνια στη φύση. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να δημιουργηθούν μόνο για όσο χρονικό διάστημα υπάρχουν επαρκείς πόροι από μέταλλα, σπάνιες γαίες και άλλα υλικά, που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ανεμογεννητριών και ηλιακών συλλεκτών. Αλλά ακόμη και αν υπάρχουν τα υλικά, οι τεχνολογικές δυνατότητες παραγωγής τους είναι περιορισμένες με αποτέλεσμα για κάποια από αυτά να μην μπορεί να καλυφθεί ούτε η σημερινή υπάρχουσα ζήτηση.
Οπότε με βάση τα μέχρι σήμερα τεχνολογικά δεδομένα, δεν είναι δόκιμος ο όρος ανεξάντλητες πηγές ενέργειας.

Ας δούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα:
Στην Ε.Ε το 2012 ξεκίνησε μια μεγάλη συζήτηση για το αν θα μπορούσε να καλυφθεί ο στόχος για παραγωγή 25% της ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή μέχρι το 2040 και τούτο διότι.....
η προμήθεια των υλικών, που απαιτούνται για την παραγωγή φωτοβολταϊκών είναι απίθανο να ανταποκριθεί στη ζήτηση.

Συγκεκριμένα:
Οι  διάφορες τεχνολογίες φωτοβολταϊκών χρησιμοποιούν σπάνια μέταλλα, τα οποία θα μπορούσαν να περιορίσουν την ικανότητα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Μια μελέτη εξέτασε κατά πόσο η τρέχουσα παγκόσμια παραγωγή σπάνιων μετάλλων θα μπορούσε να υποστηρίξει την τεράστια αύξηση στην παραγωγή ηλιακών πάνελ, που απαιτούνται για να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους, που ορίζονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (EREC).
Οι επιστήμονες εξέτασαν τις τέσσερις κύριες τεχνολογίες φωτοβολταϊκών:
  • Κρυσταλλικού Πυριτίου (c-Si)
  • Άμορφου Πυριτίου (a-Si),
  • Τελλουρίου  - Καδμίου (CdTe) και
  • Χαλκού – Ινδίου – Γάλλιου - Σεληνίδιου (CIGS).

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μέγιστη ζήτηση για το Γάλλιο και το Ίνδιο σε τόνους ανά έτος για χρήση στην τεχνολογία CIGS ξεπερνά την τρέχουσα παραγωγή (2008) κατά ένα συντελεστή 7,3 και 2,8, αντίστοιχα. Η προβλεπόμενη ζήτηση για το Τελλούριο βρέθηκε να είναι 30 έως 180 φορές υψηλότερη από το σημερινό ρυθμό παραγωγής .
Παρά το γεγονός ότι το Πυρίτιο είναι το δεύτερο πιο άφθονο στοιχείο στη γη, στη βιομηχανία ηλιακής ενέργειας χρησιμοποιείται μόνο πολύ υψηλής καθαρότητας και η παραγωγή θα πρέπει να αυξηθεί κατά 15 φορές για να ανταποκριθεί στη ζήτηση . Ακόμη μεγαλύτερες ελλείψεις μπορούν να προκύψουν από τον ανταγωνισμό με τη βιομηχανία των ηλεκτρονικών, η οποία χρησιμοποιεί επίσης υψηλής καθαρότητας πυρίτιο. Από την άλλη πλευρά, η τεχνολογία του άμορφου πυριτίου αποτελεί τη μόνη ρεαλιστική επιλογή για μεγάλης κλίμακας παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Επίσης, με βάση τη μελέτη απαιτούνται καλύτερες τεχνικές διύλισης, αυξημένη εκμετάλλευση των κοιτασμάτων και στρατηγικός σχεδιασμός όσον αφορά στις τεχνολογικές αλλαγές, που απαιτούνται για να ικανοποιηθεί η ζήτηση για φωτοβολταϊκά υλικά.
Αυτό αποτελεί πρόκληση κυρίως για την παραγωγή Τελλουρίου, Ίνδιου, Γάλλιου, Σεληνίου και Καδμίου τα οποία είναι υποπροϊόντα άλλων διαδικασιών και επί του παρόντος δεν εξορύσσονται χωριστά.  Επισημαίνεται λοιπόν η ανάγκη να αναπτυχθούν νέες μέθοδοι παραγωγής ,και επειδή η έρευνα μπορεί να χρειασθεί και 10 χρόνια, αυτό θα πρέπει να ξεκινήσει πολύ σύντομα.  

Αυτά για τα περί ανεξάντλητων πηγών ενέργειας !!!!!
Το άρθρο για τα φωτοβολταϊκά ΕΔΩ (σε pdf)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...