Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013

Αντικαθίστανται οι μετρητές κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας !!

Και το ερώτημα που μας έρχεται αυθόρμητα είναι:
Ποιος πληρώνει ???

Με απόφαση (αρ. πρωτ.: ∆5/ΗΛ/Α/Φ33/2067/4-2-2013) του Υφυπουργού ΠΕΚΑ κου Α. Παπαγεωργίου ξεκινά η ¨Αντικατάσταση συστημάτων μέτρησης τελικής κατανάλωσης ηλεκτρικής Ενέργειας¨ με έξυπνα ή ευφυή συστήματα μέτρησης.

Όπως αναγράφει η απόφαση:
¨…Η αντικατάσταση των συστημάτων µμέτρησης µε τα αντίστοιχα ευφυή συστήµατα µέτρησης θα αρχίσει το αργότερο µέχρι την 01-07-2014. Μέχρι την 30-06-2017 θα έχει αντικατασταθεί το 40%  του συνόλου των υφιστάµενων µετρητών µε ευφυή συστήµατα µέτρησης ενώ µέχρι τις 31-12-2020  θα  έχει λάβει χώρα η αντικατάσταση  τουλάχιστον  του  80%  των υφιστάµενων µετρητών µε ευφυή συστήµατα µέτρησης.

Έξυπνο ή ευφυές σύστηµα µέτρησης: είναι το ηλεκτρονικό σύστηµα, ικανό να µετρά την κατανάλωση ενέργειας, προσθέτοντας περισσότερες πληροφορίες από ότι συµβατικός µετρητής και ικανό να διαβιβάζει και να λαµβάνει δεδοµένα χρησιµοποιώντας µορφότυπο ηλεκτρονικής επικοινωνίας. 
Και
Έξυπνο  δίκτυο:  είναι το.....
αναβαθµισµένο δίκτυο ενέργειας στο  οποίο έχουν προστεθεί αµφίδροµη ψηφιακή επικοινωνία µεταξύ  προµηθευτή και καταναλωτή, έξυπνα συστήµατα µέτρησης, παρακολούθησης και ελέγχου.

Επίσης η απόφαση προβλέπει ότι:
¨….Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα διερευνήσει και θα επιλέξει το κατάλληλο επιχειρηµατικό µοντέλο για την  υλοποίηση  της  αντικατάστασης  των  συστηµάτων  µέτρησης  που  θα  εξυπηρετεί  το συµφέρον  των  καταναλωτών,  του  ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε., καθώς  και  των επιµέρους  συµµετεχόντων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η κατανοµή του κόστους υλοποίησης της αντικατάστασης των  συστηµάτων  µέτρησης  θα  γίνει  σύµφωνα  µε  την  αρχή  της  αναλογικής  ωφελείας  κάθε συµµετέχοντα στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η Πιλοτική Εγκατάσταση νέων «έξυπνων» µετρητών σε καταναλωτές Χαµηλής Τάσης του Δικτύου  Διανοµής  µε  ταυτόχρονη  αποξήλωση  των  αντίστοιχων  υφιστάµενων  µετρητικών διατάξεων της οποίας ο βασικός  σχεδιασµός  και η συγχρηµατοδότηση  έχουν καθοριστεί µε  την ΚΥΑ Αριθµ. ΦΑ/Ε 3.2/57/3/3.1.2011, θα ολοκληρωθεί  τον Αύγουστο 2015….¨. 

Πρέπει βέβαια να πούμε ότι αυτό είναι πολιτική της Ε.Ε και καθορίζεται από την οδηγία 2009/72/ΕΚ.  Στόχος της Ε.Ε. είναι το 80% των μετρητών της κάθε χώρας να είναι έξυπνοι μετρητές μέχρι το 2020 (Δηλαδή 100.000.000 μετρητές σε επίπεδο Ε.Ε!!!)

Τι είναι οι έξυπνοι μετρητές:
Οι έξυπνοι μετρητές αναγράφουν σε πραγματικό χρόνο την ενεργειακή κατανάλωση των νοικοκυριών δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να ελέγχουν τη ροή της ενεργειακής τους κατανάλωσης τόσο τοπικά όσο και σε απομακρυσμένα μέρη- μέσω ασύρματων δικτύων, του διαδικτύου και των smart phone.
Οι έξυπνοι μετρητές, που θα αντικαταστήσουν τα παραδοσιακά ρολόγια, θα τοποθετούνται στο εσωτερικό της οικίας και όχι εξωτερικά στην είσοδο της οικίας ή πολυκατοικίας, όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Και αυτό διότι δεν θα χρειάζεται πλέον να είναι προσβάσιμοι από τα συνεργεία της ΑΗΚ και τους εξωτερικούς εργολάβους για την καθιερωμένη καταμέτρηση, καθώς με την εγκατάστασή τους η καταγραφή της κατανάλωσης του καθενός από εμάς θα γίνεται μέσω κατάλληλου τηλεπικοινωνιακού καναλιού. Κάθε μετρητής θα αποστέλλει αυτόματα τα στοιχεία της κατανάλωσης του κατόχου του (πιθανότατα μέσω ασύρματου δικτύου) σε έναν κεντρικό υπολογιστή της ΑΗΚ που θα τα συλλέγει και θα τα επεξεργάζεται.
Ο πελάτης θα μπορεί ανά πάσα στιγμή, κοιτάζοντας στην οθόνη του μετρητή, να γνωρίζει (και άρα να ελέγχει) τι καταναλώνει. Δηλαδή, μόλις θα θέτει σε λειτουργία μια ενεργοβόρο συσκευή, π.χ. τον θερμοσίφωνα, αυτόματα ο ηλεκτρονικός μετρητής του θα δείχνει αύξηση φορτίου κ.ο.κ. Έτσι θα μπορεί να περιορίζει την άσκοπη χρήση στην κατανάλωση ενέργειας, ενώ παράλληλα θα πάψει να παραλαμβάνει λογαριασμούς που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική κατανάλωση.

Υπάρχουν όμως και αντιδράσεις!!!
Οι έξυπνοι μετρητές έχουν και τα προβλήματά τους και προκαλούν πολλές συζητήσεις στο εξωτερικό:
·       Υπάρχει θέμα προστασίας προσωπικών δεδομένων εφόσον η εταιρεία γνωρίζει από την κατανάλωση πότε κάποιος είναι στο σπίτι και στοιχεία από τον τρόπο ζωής του.
·       Μπορεί η κλιμακωτή και ανά ώρα χρέωση να είναι τέτοια που στο τέλος αντί εξοικονόμηση, η εταιρεία ηλεκτρισμού να αυξήσει τα κέρδη της, γιατί αν για παράδειγμα το φτηνό ρεύμα είναι στις 3 το πρωί, δεν θα μπορεί να το αξιοποιήσει η μεγάλη μάζα του πληθυσμού.
·       Στα φτωχικά νοικοκυριά, όπου η κατανάλωση είναι ήδη χαμηλή, το κόστος αγοράς του έξυπνου μετρητή είναι δυσανάλογα υψηλό και ίσως και αχρείαστο.

Το σύνθημα όσων αντιδρούν (κυρίως σε Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ) είναι:
«Είμαστε κατά της υποχρεωτικής εγκατάστασης έξυπνων μετρητών για όλο τον πληθυσμό- μερικοί καταναλωτές θα πληρώσουν για τον έξυπνο μετρητή ενώ ουσιαστικά δε θα μπορούν να επωφεληθούν από αυτόν. Πρέπει να δοθεί η δυνατότητα της επιλογής στους καταναλωτές»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...